Időállapot: közlönyállapot (1993.III.19.)

14/1993. (III. 19.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1993. évi költségvetési keret felosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 35. §-a alapján az 1. számú melléklet XVIII. fejezet, 21. cím, 7. alcímén az egyházak támogatására biztosított 2854,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Az egyházak alapműködésének támogatására szolgáló 980,0 millió forintot az alábbiak szerint kell szétosztani:

- Magyar Katolikus Egyház 640 M Ft
- Magyarországi Református Egyház 190 M Ft
- Magyarországi Evangélikus Egyház 60 M Ft
- Izraelita Felekezet 55 M Ft
- Egyéb, kislétszámú egyházak, felekezetek, gyülekezetek, egyházi közösségek
35 M Ft

A fenti 35,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

- A Tan Kapuja Buddhista Egyház 432 250 Ft
- Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyaror szágon
132 250 Ft
- Biblia Szól Gyülekezet 432 250 Ft
- Bolgár Ortodox Egyház 132 250 Ft
- Budai Szerb Ortodox Egyház 2 432 250 Ft
- Buddhista Misszió 732 250 Ft
- Erdélyi Gyülekezet 532 250 Ft
- Evangéliumi Pünkösdi Közösség 2 532 250 Ft
- Élő Isten Gyülekezete 532 250 Ft
- H. N. Adventista Egyház 3 032 250 Ft
- HIT Gyülekezete 1 032 250 Ft
- Karma Decsen Özel Ling 132 250 Ft
- Krisztus Követői 232 250 Ft
- Magyar Iszlám Közösség 282 250 Ft
- Magyar Ortodox Egyház 1 732 250 Ft
- Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallás közösség
632 250 Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 11 032 250 Ft
- Magyarországi Csan Buddhista Közösség 632 250 Ft
- Magyarországi Evangéliumi Testvérközös ség
932 250 Ft
- Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 632 250 Ft
- Magyarországi Metodista Egyház 532 250 Ft
- Magyarországi Pantholokatolikus Tradicio nális Egyház legfőbb feje
132 250 Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház 1 332 250 Ft
- Magyarországi Szabadkeresztyén Gyüleke zet
232 250 Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 2 582 500 Ft
- Nemzetközi Egyesült Pünkösdista Egyház 332 250 Ft
- Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Gyülekezet 132 250 Ft
- Őskeresztyén Apostoli Egyház 432 250 Ft
- Shalom Bibliai Gyülekezet 132 250 Ft
- Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség 832 250 Ft
- Hindu Mandir 132 250 Ft

II. Az egyházi közgyűjtemények támogatására szolgáló 140 millió forintot az alábbi megoszlásban kapják az egyházak:

- Magyar Katolikus Egyház 66,15 M Ft
- Magyarországi Református Egyház 46,00 M Ft
- Magyarországi Evangélikus Egyház 10,70 M Ft
- Izraelita Felekezet 5,30 M Ft
- Budai Szerb Ortodox Egyház 5,00 M Ft
- H. N. Adventista Egyház 0,55 M Ft
- Magyar Ortodox Egyház 1,00 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 1,20 M Ft
- Magyarországi Csan Buddhista Közösség 0,55 M Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház 3,00 M Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 0,55 M Ft

III. Az egyházi alapintézmények felújítására, beruházására, fejlesztésére szolgáló 870,0 millió forint felosztása a következők szerint történik:

- Magyar Katolikus Egyház 514,50 M Ft
- Magyarországi Református Egyház 154,35 M Ft
- Magyarországi Evangélikus Egyház 96,15 M Ft
- Izraelita Felekezet 20,00 M Ft
- Egyéb, kislétszámú egyházak, felekezetek, gyülekezetek, egyházi közösségek
85,00 M Ft

A fenti 85,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

- A Tan Kapuja Buddhista Egyház 312 903 Ft
- Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyaror szág
612 903 Ft
- Biblia Szól Gyülekezet 212 903 Ft
- Budai Szerb Ortodox Egyház 9 012 903 Ft
- Buddhista Misszió 2 012 903 Ft
- Erdélyi Gyülekezet 812 903 Ft
- Evangéliumi Pünkösdi Közösség 12 012 903 Ft
- Élő Isten Gyülekezete 412 903 Ft
- Hindu Mandir 212 910 Ft
- H. N. Adventista Egyház 8 012 903 Ft
- HIT Gyülekezete 6 812 903 Ft
- Karma Decsen Özel Ling 312 903 Ft
- Krisztus Követői 312 903 Ft
- Magyar Iszlám Közösség 412 903 Ft
- Magyar Ortodox Egyház 4 612 903 Ft
- Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallás közösség
2 012 903 Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 9 012 903 Ft
- Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 1 012 903 Ft
- Magyarországi Csan Buddhista Közösség 412 903 Ft
- Magyarországi Evangéliumi Testvérközös ség 7 012 903 Ft
- Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 1 512 903 Ft
- Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 512 903 Ft
- Magyarországi Metodista Egyház 1 512 903 Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház 5 012 903 Ft
- Magyarországi Szabadkeresztyén Gyüleke zet
512 903 Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 3 212 903 Ft
- Nemzetközi Egyesült Pünkösdista Egyház Isten Gyülekezete Missió
512 903 Ft
- Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Gyülekezet 412 903 Ft
- Őskeresztyén Apostoli Egyház 4 012 903 Ft
- Shalom Bibliai Gyülekezet 412 903 Ft
- Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség 1 812 903 Ft

IV. Az egyházak közszolgálati tevékenysége támogatására szolgáló 451,5 millió forint felosztása a nevelési-oktatási intézmények tanulólétszáma alapján a következőképpen történik:

- Magyar Katolikus Egyház 263,64 M Ft
- Magyarországi Református Egyház 135,50 M Ft
- Magyarországi Evangélikus Egyház 44,22 M Ft
- Izraelita Felekezet 3,86 M Ft
- A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1,32 M Ft
- Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,54 M Ft
- HIT Gyülekezete 0,82 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 1,60 M Ft

V. Az egyházi intézmények központi bérpolitikai intézkedési keretére szolgáló 13 millió forint a közgyűjteményi dolgozókat érintő korábbi bérintézkedés kihatása, melynek egyházankénti felosztása az alábbiak szerint alakul:

- Magyar Katolikus Egyház 5,328 M Ft
- Magyarországi Református Egyház 6,732 M Ft
- Magyarországi Evangélikus Egyház 0,397 M Ft
- Izraelita Felekezet 0,330 M Ft
- Budai Szerb Ortodox Egyház 0,080 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 0,089 M Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház 0,020 M Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 0,024 M Ft

VI. Az egyházi oktatási intézmények felújítására, karbantartására, bővítésére szolgáló 400,0 millió forintos keret felosztása a felsőoktatási intézmények kivételével az intézmény tanulólétszáma alapján az alábbiak szerint alakul:

- Magyar Katolikus Egyház 233,47 M Ft
- Magyarországi Református Egyház 121,73 M Ft
- Magyarországi Evangélikus Egyház 40,89 M Ft
- Izraelita Felekezet 3,02 M Ft
- Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,23 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 0,66 M Ft

VII. Az I-VI. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium gondoskodik a Tv. 36. §-ban foglaltak figyelembevételével.

VIII. Az állami költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolata Főosztályára nyújtják be. Az elszámolásról év végén az MKM tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.

A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.


  Vissza az oldal tetejére