Időállapot: közlönyállapot (1993.III.26.)

15/1993. (III. 26.) OGY határozat

a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló, 1980. május 21-én, Madridban kelt és a Magyar Köztársaság részéről 1992. április 6-án aláírt Európai Keretegyezményt;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a Keretegyezmény 2. Cikke, 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a területi önkormányzatokra és közigazgatási szervekre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot tegye:

„NYILATKOZAT

az Európa Tanács főtitkárához

A Magyar Köztársaság bejelenti, hogy e nyilatkozat visszavonásáig a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény hatálya alá tartozó magyar szerveknek - az Egyezmény 2. Cikke, 2. pontjában foglaltak alapján - a magyar jog rendelkezései szerint a következőket nevezi meg:

a) a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megyei önkormányzat;

b) a köztársasági megbízott és hivatala.”

3. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a megerősítő okiratot állítsa ki;

4. megbízza a külügyminisztert, hogy a megerősítő okiratot az Európa Tanács főtitkáránál helyezze letétbe, és ezzel egyidejűleg a 2. pontban említett nyilatkozatot a Magyar Köztársaság nevében tegye meg.


  Vissza az oldal tetejére