Időállapot: közlönyállapot (1993.III.26.)

16/1993. (III. 26.) OGY határozat

a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, mely 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt, és a Magyar Köztársaság részéről 1992. április 6-án került aláírásra;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a Charta 13. Cikkében foglaltak alapján az önkormányzati területek választójogára vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot tegye:

„NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság bejelenti, hogy a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 13. Cikkében foglaltak alapján - figyelemmel a magyar jog rendelkezéseire - az önkormányzati testületek választójogára vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszi:

Magyarország ez idő szerint csak részben tudja biztosítani az önkormányzati testületek közül a fővárosi és a megyei közgyűlések tagjainak közvetlen választójogon alapuló választását, mivel erre vonatkozóan a magyar jog rendelkezései a következők:

- A fővárosi közgyűlésbe a kerületi képviselő-testületek mindegyike egy képviselőt választ. A képviselő-testület további 66 tagját a fővárosi választópolgárok listán, közvetlenül választják.

- A megyei közgyűlés tagjait települési önkormányzat képviselő-testületének tagjai által megválasztott küldöttek választják.”

3. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megerősítő okiratot állítsa ki;

4. megbízza a külügyminisztert, hogy a megerősítő okiratot az Európa Tanács főtitkáránál helyezze letétbe, és ezzel egyidejűleg a 2. pontban említett nyilatkozatot a Magyar Köztársaság nevében tegye meg.


  Vissza az oldal tetejére