Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.25.)

56/1993. (VI. 25.) OGY határozat

a Ganz Acélszerkezeti Vállalat pénzügyi-gazdasági stabilitásának megteremtéséhez szükséges intézkedésekről * 

Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi átmeneti szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján - a Ganz Acélszerkezeti Vállalat (a továbbiakban: GAV) pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében, a fennálló 595 M Ft összegű állami alapjuttatáshoz kapcsolódó járadékfizetési kötelezettségének rendezésére a következő határozatot hozza.

Az Országgyűlés hozzájárul

- a 110 M Ft mozgó járadék elengedéséhez;

- a 140 M Ft fix járadék - az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a GAV megállapodása szerinti - 1996-2002. közötti évekre történő átütemezéséhez;

- a 343 M Ft fix járadéknak - az alaptőke emelésével - ÁFI részvénnyé átalakításához.


  Vissza az oldal tetejére