Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.9.)

58/1993. (VII. 9.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a alapján - a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének II. fejezet, 8. cím, 1. előirányzat-csoportjában biztosított 388 millió forintot a határozat melléklete (I-IV. fejezet) szerint osztja el.

2. a) Az Országgyűlés az „Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen” támogatására, a Tv. 1. számú melléklet, II. fejezet, 8. cím, 4. előirányzat-csoportjában biztosított, 23 millió forintot a határozat mellékletének V. fejezete szerint osztja el.

b) Az Országgyűlés megbízza a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottságot, hogy a határozat mellékletének V/4. pontjában szereplő elkülönített 16,5 millió forint céltámogatás elnyerésére írjon ki pályázatot - jogi személyiségüktől függetlenül - az ÉFOÉSZ megyei tagszervezetei, továbbá egyéb értelmi fogyatékos érdekvédelmi szervezetek részére, és ennek alapján az elkülönített összeg elosztására az Országgyűlésnek 1993. szeptember 30-ig tegyen javaslatot.

3. Ha valamelyik társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan meg kell osztani.

Melléklet az 58/1993. (VII. 9.) OGY határozathoz

Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
I. EGÉSZSÉGÜGYI, REHABILITÁCIÓS, PREVENCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Magyar ILCO Szövetség, Kaposvár 4 000 000
2. Magyar Pártfogók Országos Szövetsége, Budapest 500 000
3. Magyar Hemofília Egyesület, Budapest 1 500 000
4. Magzatvédő Társaság, Budapest 370 000
5. Polgári Tanácsadó Szolgálat, Budapest 1 200 000
6. Magyar Nők Szövetsége, Budapest 200 000
7. „Küldetés” Egyesület, Budapest 450 000
8. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest 550 000
9. Családalapítók Egyesülete, Budapest 300 000
10. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Veszprém 3 500 000
11. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete, Budapest 100 000
12. Conditio Humana Egyesület, Budapest 1 000 000
13. PACEM IN UTERO Egyesület, Orvosok és jogászok az abortusz ellen, Miskolc 320 000
14. PLUSS a Magyarországi HIV Pozitívokat Segélyező Egyesület, Budapest 1 030 000
15. Magyar Szív Egyesület, Budapest 700 000
16. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest 4 500 000
17. „Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség, Budapest 1 500 000
18. Lakásbérlők Egyesülete, Budapest 3 500 000
19. Magyar Védőnők Egyesülete, Budapest 2 000 000
20. Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete, „BEROE”, Budapest 1 500 000
21. Magyar Munkavédelmi Kamara, Budapest 150 000
22. Magyar Életmentő Egyesület, Budapest 2 400 000
23. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége, Budapest 300 000
24. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság, Budapest 500 000
25. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest 100 000
26. Rákbetegek Országos Szövetsége, Budapest 4 800 000
27. „PÁPAI PÁRIZ” Egészségnevelési Országos Egyesület, Budapest 200 000
28. Humanitás Bűnmegelőzési és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság, Budapest 500 000
29. Vesebetegek Regionális Egyesülete, Szeged 300 000
30. Sérült Emberek Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest 600 000
31. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, Budapest 2 000 000
32. Országos Dohányfüstmentes Egyesület, Budapest 200 000
33. CARITAS COLLECTIO, Budapest 300 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
34. Magyar Transzplantáltak Sportegyesület, Budapest 300 000
35. „LÁNC” Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége, Budapest 1 200 000
36. VITALIS Életvédők Egyesülete, Budapest 500 000
37. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete, Budapest 800 000
38. Hunyadi Szövetség, Budapest 700 000
39. Magyar Rák Liga, Budapest 3 000 000
40. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest 500 000
41. Magyar Lelki Elsősegély Telefonos Szövetség, Budapest 550 000
42. Keresztény Orvosok Magyarországi Társaság, Budapest 130 000
43. AMURT HUNGARY Egyesület, Mosonmagyaróvár 260 000
44. Felnőtt CF Betegek Egyesülete, Budapest 609 000
45. Evangélikus Gerontológiai Egyesület, Budapest 100 000
46. Értelmi Fogyatékosok „Hársfa” Egyesülete, Budapest 375 000
47. Szent István Szeretet Szolgálat, Budapest 100 000
48. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete, Budapest 100 000
49. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete, Budapest 800 000
50. Szembetegek Országos Egyesülete, Budapest 292 000
51. Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület, Salgótarján 300 000
52. Záhony és Környéke Diabetes Egyesület, Záhony 100 000
53. Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége „MÉS”, Budapest 700 000
54. Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest 800 000
55. Human Conditio Egyesület, Budapest 600 000
56. Autonomia Aktív Nevelés Támogató Egyesület, Budapest 200 000
57. Péceli Egymást Segítő Egyesület, Pécel 300 000
58. OKB Pihenőház Egyesület, Somogybükkösd 1 000 000
59. Nyugdíjasok Országos Kamarája, Budapest 2 300 000
60. „Életet az éveknek” Nyugdíjasok Országos Szövetsége, Nyugdíjas Klubok és Idősek, Budapest 3 000 000
61. „Egyetértés” Alkoholizmus Ellenes Klub, Kunszentmárton 50 000
62. „Szolgálat” Közösségi Lélekvédő Egyesület, Budapest 400 000
63. HÉRA Családsegítő Szolgálat, Debrecen 281 000
64. Természetes Családtervezést Segítő Egyesület, Szeged 1 000 000
65. SZOLGÁLAT Egészségügyi Karitatív Egyesület, Budapest 4 000 000
66. VICTÓRIA Egyesület, Budapest 1 000 000
67. LAZARUS Segélyszervezet, Eger 1 000 000
68. BETLEHEM Kulturális Egyesület, Budapest 160 000
69. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, Budapest 700 000
70. Dyslexia Szövetség-Védőszárny Szervezet, Budapest 650 000
71. ÖSSZ-HANG Jótékonysági és Érdekvédelmi Egyesület, Budapest 500 000
72. Magyar Kamilliánus Családok Társadalmi Egyesülete, Budapest 200 000
73. Magyar Börtönpasztorációs Társaság, Szeged 3 000 000
74. MÁRIS Holland-Magyar Gyorssegély Szolgáltató Egyesület, Kiskunhalas 1 300 000
75. Magyar Speciális Olimpiai Egyesület, Diósjenő 2 000 000
76. Bárka Egyesület, Budapest 820 000
77. Értelmi Fogyatékosok Foglalkoztató Intézetek Országos Szövetsége, Csobánka-Margitliget 450 000
78. Down Egyesület, Budapest 600 000
79. Magyarországi Rogers Központ, Budapest 100 000
80. Csongrád Megyei Népművészeti Egyesület, Szeged 1 000 000
81. Volt Tartalékos Hadviseltek Országos Bajtársi Szövetsége, Budapest 40 000
82. Volt Nyugati Hadifoglyok Országos Bajtársi Szövetsége, Budapest 40 000
83. Nemzetőrök Szövetsége ONSZ, Budapest 400 000
84. Szövetség a Hazáért, Budapest 300 000
85. 56-os Szövetség, Budapest 2 000 000
86. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, Budapest 500 000
87. Magyar Humanista Egyesület, Budapest 800 000
88. Non-Profit Humán Szolgáltatók Kamarája, Budapest 3 000 000
89. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Budapest 200 000
90. PO/S/ITIV Egyesület, Budapest 769 000
91. Magyarországi PKU Egyesület, Budapest 1 090 000
92. Tessedik Sámuel Társaság, Gödöllő 3 000 000
93. Állampolgári Jogvédő Liga, Budapest 500 000
94. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete, Miskolc 800 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
95. Magyar Vízimentő Szövetség, Budapest 2 000 000
96. Magyar Barlangi Mentőszolgálat, Budapest 700 000
97. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége MOTESZ, Budapest 500 000
98. Magyar Johannita Segítő Szolgálat, Budapest 1 000 000
99. Hit és Fény Magyarországi Egyesülete, Budapest 500 000
100. Mozgalom az Életért Egyesület, Budapest 500 000
101. AKARAT SE, Budapest 500 000
102. Drog Stop Budapest Egyesület, Budapest 400 000
Összesen: 99 436 000
II. IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKÉRDEKET KÉPVISELŐ SZERVEZETEK
1. Magyar Cserkészszövetség, Budapest 13 000 000
2. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége, Budapest 1 300 000
3. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége, Budapest 500 000
4. Magyar Cserkészleány Szövetség, Budapest 1 200 000
5. Európa Jövője Egyesület, Kecskemét 2 800 000
6. Fiatal Sasok Országos Egyesülete, Göd-felső 900 000
7. Pro Pátria Szövetség, Budapest 3 500 000
8. Magyar Úttörők Szövetsége, Budapest 7 000 000
9. Kompánia Egyesület, Dunakeszi 500 000
10. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma, Budapest 1 000 000
11. Gyermeklánc Egyesület, Budapest 1 700 000
12. „Zabhegyező” - Gyermekanimátorok Egyesülete, Budapest 1 000 000
13. „BÖX” Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége, Budapest 1 800 000
14. DUE: Diákújságírók Országos Egyesülete, Budapest 2 000 000
15. MAKK: Magyar Középiskolások Köre, Budapest 2 000 000
16. ODU: Országos Diák Unió, Budapest 4 500 000
17. Vasi Diákszövetség, Szombathely 100 000
18. OFÉSZ: Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség, Budapest 6 000 000
19. KEFE: Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, Szeged 1 500 000
20. SZAKE: Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület, Budapest 1 100 000
21. EDÖK: Egyesület a Diákönkormányzatokért, Budapest 400 000
22. ODE: Országos Diákszínjátszó Egyesület, Budapest 1 000 000
23. FEKOSZ: Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége, Budapest 1 500 000
24. NSZDK: Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája, Budapest 2 000 000
25. Fővárosi Diáktűzoltó Szövetség, Budapest 300 000
26. SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület, Szeged 1 000 000
27. FICE: Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete, Budapest 1 700 000
28. Magyarországi Pályaválasztási Tanácsadók Egyesülete, Székesfehérvár 100 000
29. Kemény Gábor Iskolaszövetség, Sarkad 250 000
30. „ANIMA” Ifjúsági Mentálhigiénés Társaság, Budapest 1 000 000
31. Országos Ifjúsági Információs-Tanácsadó Egyesület, Szeged 1 000 000
32. HAYICO Magyarországi Ifjúsági Irodák Országos Szövetsége, Budapest 1 900 000
33. MISZSZ: Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége, Budapest 1 000 000
34. Országos Gyermekvédő Liga, Budapest 3 200 000
35. NOE: Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest 7 000 000
36. Szülői Kamara, Budapest 1 000 000
37. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, Budapest 2 000 000
38. Gyermeküket Egyedül Nevelő Szülők Egyesülete, Budapest 200 000
39. MEVISZ: Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest 1 200 000
40. MISZOT: Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, Budapest 1 500 000
41. REFISZ: Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 1 500 000
42. KIE: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, Budapest 1 300 000
43. NIT: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Budapest 1 400 000
44. SZISZ: Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség Egyesülete, Budapest 650 000
45. AGRYA Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége, Budapest 2 000 000
46. P.Ó.K.-HÁLÓ Patronáló-Óvó Közösségi Háló, Budaörs 2 600 000
47. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület, Budapest 1 400 000
48. VE-GA Szövetség, Szentes 500 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
49. KIM: Katolikus Ifjúsági Mozgalom Egyesülete, Budapest 2 500 000
50. Habonim Dror Cionista Ifjúsági Egyesület, Budapest 100 000
51. AEGEE Európai Hallgatók Egyesülete, Budapest 1 000 000
52. TEDISZ Teljes Evangéliumi Diák és Ifjúsági Szövetség, Budapest 500 000
53. BURATTINO Szociális és Kulturális Egyesület, Budapest 400 000
54. Települési Gyermekönkormányzatot Segítő Egyesület, Türje 300 000
55. Európai Ház Egyesület, Budapest 500 000
56. Televíziós Ifjúsági Egyesület, Szeged 100 000
Összesen: 99 400 000
III. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár 1 500 000
2. Duna Kör, Budapest 2 500 000
3. EGYETEMES LÉTEZÉS Természetvédelmi Egyesület, Budapest 400 000
4. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest 3 000 000
5. Heves Megyei Környezetvédők Szövetsége, Eger 1 400 000
6. TISZA Klub, Szolnok 3 000 000
7. KISS FERENC Természetvédelmi Egyesület, Szeged 2 000 000
8. SOMOGY Természetvédelmi Szervezet, Kaposvár 4 300 000
9. TISZTA LEVEGŐÉRT Egyesület, Budaörs 2 500 000
10. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest 800 000
11. ERDEI ISKOLA Egyesület, Budapest 100 000
12. KÖRNYEZETÜNKÉRT Egyesület, Budapest 100 000
13. TermészetBÚVÁR Egyesület, Budapest 5 000 000
14. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Pénzesgyőr 1 400 000
15. ZÖLD SZÍV ITM, Pomáz 1 000 000
16. BIOKULTÚRA Egyesület, Budapest 3 000 000
17. GALGAFARM Humán Értékőrző Egyesület, Érd 1 000 000
18. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest 8 500 000
19. Óbudai Természetvédelmi Egyesület, Budapest 300 000
20. Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület, Zsámbék 200 000
21. Velencei-tó Barátainak Szövetsége, Velence 500 000
22. IPOLY UNIÓ Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Balassagyarmat 1 000 000
23. ZÖLD AKCIÓ Egyesület, Miskolc 2 500 000
24. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület, Sátoraljaújhely 300 000
25. Tiszántúli Zöldek Szövetsége, Debrecen 1 000 000
26. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület, Mezőtúr 500 000
27. FAUNA Egyesület, Budapest 300 000
28. HERMAN OTTÓ Állat- és Természetvédelmi Egyesület, Budapest 2 300 000
29. FEHÉRKERESZT Állat- és Természetvédelmi Egyesület, Budapest 100 000
30. FEKETE ISTVÁN Országos Állatvédő Egyesület, Budapest 2 300 000
31. BÁNYAI PANORÁMA Egyesület, Kaposvár 100 000
32. Város- és Faluvédők Szövetsége, Budapest 4 000 000
33. Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest 3 500 000
34. VÁSÁRHELYI ISTVÁN Természetvédelmi Kör, Budapest 500 000
35. PREVENTIV HUMAN MISSIO, Oroszlány 100 000
36. Pécsi Zöld Kör, Pécs 1 500 000
37. Magyar Környezetvédelmi Egyesület, Budapest 800 000
38. Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba 300 000
39. REFLEX Környezetvédő Egyesület, Győr 3 000 000
40. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest 100 000
41. PRO NATURA Természetkutató Egyesület, Szombathely 400 000
42. Magyar Rovartani Társaság, Budapest 300 000
43. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Mesterszállás 500 000
44. SCARBANITA Társaság, Sopron 100 000
45. Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége, Budapest 100 000
46. Magyar Mikológiai Társaság, Budapest 100 000
47. Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége, Budapest 400 000
48. ZALAI FALVAKÉRT Egyesület, Zalaegerszeg 100 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
49. Tiszántúli Környezetvédelmi Koordinációs Bizottság, Debrecen 300 000
Összesen: 69 000 000
IV. EGYÉB TÁRSADALMI SZERVEZETEK
1. Kós Károly Céh Országos Kulturális Egyesület, Budapest 300 000
2. Kalevala Baráti Kör, Budapest 100 000
3. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete Jeunesses Musicales, Budapest 900 000
4. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár 400 000
5. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 400 000
6. English-Speaking Union of Hungary, Budapest 150 000
7. Transylvania Caritas Országos Egyesület, Budapest 2 000 000
8. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest 300 000
9. Erdélyi Körök Országos Szövetsége, Győr 800 000
10. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság, Budapest 100 000
11. AMICUS Egyesület, Budapest 150 000
12. Magyarországi Sonnenberg Kör, Budapest 150 000
13. „Fényes Szellők” Baráti Kör, Budapest 350 000
14. Jászok Egyesülete, Budapest 200 000
15. Szárszó Baráti Kör, Budapest 700 000
16. Nimród Fotóklub, Budapest 150 000
17. Magyar Piarista Diákszövetség, Budapest 160 000
18. Anyanyelvápolók Szövetség, Budapest 1 070 000
19. MÉRTÉK Kulturális Értékvédő Egyesület, Budapest 400 000
20. Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös 400 000
21. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, Budapest 6 500 000
22. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc 200 000
23. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület, Miskolc 600 000
24. Magyar Szellemi Védegylet, Budapest 1 200 000
25. Bajcsy-Zsilinszky Társaság, Budapest 1 900 000
26. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság, Budapest 500 000
27. Keresztény Zsidó Társaság, Budapest 600 000
28. Magyar Pax Romana Fórum, Budapest 500 000
29. Mezőkövesd és Környéke Kultúrájáért Egyesület, Mezőkövesd 200 000
30. Merlin Angol-Magyar Kulturális Egyesület, Budapest 400 000
31. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórusszervezet, Nyíregyháza 200 000
32. Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka 200 000
33. Országos Versmondó Egyesület, Budapest 200 000
34. Magyar Amatőr Fotóklub és Szakkörök Szövetsége, Budapest 200 000
35. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Budapest 1 400 000
36. Nyitott Képzések Egyesülete, Budapest 400 000
37. Corodini Országos Bűvész Egyesület, Budapest 70 000
38. Budapesti Művészbarátok Egyesülete, Budapest 650 000
39. Kisgrafika Barátok Köre, Budapest 100 000
40. Független Magyar Szalon, Budapest 100 000
41. Fészek Művészklub Egyesület, Budapest 900 000
42. Honismereti Szövetség, Budapest 2 000 000
43. Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Mosonmagyaróvár 400 000
44. Országos Commodore Egyesület, Budapest 400 000
45. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest 1 600 000
46. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest 500 000
47. Móricz Zsigmond Társaság, Szentendre 500 000
48. Zala Megyei Népművészeti Egyesület, Zalaegerszeg 400 000
49. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, Budapest 100 000
50. Történelemtanárok Egylete, Budapest 200 000
51. Magyar Zenei Tanács, Budapest 300 000
52. Magyar Független Film és Video Szövetség, Budapest 300 000
53. Nemhivatásos Színházak Szövetsége, Budapest 300 000
54. Magyar Képzők és Iparművészek Szövetsége, Budapest 1 000 000
55. Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület, Budapest 500 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
56. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest 500 000
57. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság, Budapest 800 000
58. A Néppel, a Nemzetért Szellemi Mozgalom, Budapest 150 000
59. Nemzetek Háza, a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége, Budapest 2 500 000
60. ARGO Képző- és Iparművészeti Alkotóközösség KEVI Kör Művészcsoport, Túrkeve 350 000
61. Franciabarát Közösségek Társasága, Budapest 200 000
62. Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület, Budapest 300 000
63. Lakatos Demeter Egyesület, Budapest 400 000
64. Népművészeti Baráti Kör, Budapest 100 000
65. Szabó Dezső Emléktársaság, Budapest 100 000
66. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Salgótarján 500 000
67. MAMÜ Társaság, Budaörs 1 000 000
68. Castrum Bene Egyesület, Budapest 150 000
69. Anyanyelvi Konferencia, Budapest 1 700 000
70. Galilei Társaság, Budapest 200 000
71. Budapesti Népművelők Egyesülete Magyar Kollégiuma, Budapest 400 000
72. Thália Társaság, Nyíregyháza 350 000
73. Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc 1 500 000
74. Kerekasztal Társulás, Gödöllő 200 000
75. Magyar Garabonciás Szövetség, Tatabánya 2 000 000
76. Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre, Nagycenk 500 000
77. Magyar Műveltség Szolgálat, Budapest 800 000
78. Budafoki Kamarakórus Egyesület, Budapest 300 000
79. IGEN Egyesület, Budapest 600 000
80. Erkel Ferenc Táncegyüttes Egyesület, Budapest 500 000
81. Dominó Művészeti Egyesület, Budapest 500 000
82. Kultúraközvetítők Kamarája, Budapest 400 000
83. Matyó Népművészeti Egyesület, Mezőkövesd 250 000
84. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest 100 000
85. Vasvári Pál Társaság, Tiszavasvár 100 000
86. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Egyesülete, Székesfehérvár 200 000
87. Páneurópa Unió Magyar Egyesület, Budapest 400 000
88. Tanszabadság Társaság, Budapest 100 000
89. Pest Megyei Művelődési Közösségek Szövetsége, Szentendre 250 000
90. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest 800 000
91. Budapesti Montessor Társaság, Budapest 300 000
92. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, Budapest 100 000
93. Keresztény Közművelődési és Gondozási Szövetség, Budapest 100 000
94. Erdélyi Szövetség, Budapest 1 000 000
95. Rákóczi Szövetség, Budapest 3 300 000
96. Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest 500 000
97. Magyar Békeszövetség, Budapest 400 000
98. Magyar ENSZ Társaság, Budapest 500 000
99. Erdélyi Világszövetség Magyarországi Szervezete, Budapest 300 000
100. Magyar Külügyi Társaság, Budapest 200 000
101. Országos Polgárőr Szövetség OPSZ, Budapest 500 000
102. Márton Áron Társaság, Budapest 500 000
103. Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság, Budapest 200 000
104. Budapesti Székely Kör, Budapest 1 000 000
105. Magyarországi Eszperantó Szövetség, Budapest 1 000 000
106. Erdélyi Magyarok Egyesülete, Budapest 1 000 000
107. Magyar Rádióamatőr Szövetség, Budapest 1 000 000
108. Recski Szövetség, Budapest 2 700 000
109. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest 3 000 000
110. Történelmi Igazságtétel Bizottság, Budapest 2 700 000
111. Magyar Paraszt Szövetség, Budapest 500 000
112. 1956-os Magyarok Világszövetsége, Budapest 1 000 000
113. Társadalmi Egyesülések Szövetsége, Budapest 1 500 000
114. Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetsége, Budapest 700 000
115. Magyar Méhészek Egyesülete, Budapest 500 000
116. Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége, Budapest 5 500 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás
összege,
forintban
117. Magyar Privatizációs Társaság, Budapest 800 000
118. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége, Debrecen 700 000
119. Álláskeresők Egyesülete, Székesfehérvár 600 000
120. A Volt Jezsuita Intézetek Diákjainak Egyesülete, Budapest 140 000
121. Álláskeresők Egyesületeinek Szövetsége, Kecskemét 700 000
122. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Szövetsége, Miskolc 700 000
123. Magyar Energiafogyasztók Szövetsége, Budapest 300 000
124. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Budapest 1 000 000
125. Tokajhegyaljai Egyesület, Szerencs 100 000
126. Biotermelők Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Budapest 300 000
127. Magyar Újságírók Közössége, Budapest 1 500 000
128. Nagyváthy J. Gazdaképző Egyesület, Budapest 500 000
129. Munkanélküliek és Álláskeresők Budapesti Egyesülete, Budapest 500 000
130. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest 1 000 000
131. Magyar Ellenállási Szövetség, Budapest 1 000 000
132. Hangya Szövetkezeti Szövetség, Budapest 500 000
133. Raoul Wallenberg Egyesület, Budapest 500 000
134. Batthyány Társaság, Budapest 100 000
135. Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, Budapest 100 000
136. Emberi Jogok Nemzetközi Társasága Magyar Tagozat, Budapest 400 000
137. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája MTESZ, Budapest 15 124 000
138. Magyar Biokémiai Egyesület, Budapest 500 000
139. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest 400 000
140. Magyar Biológiai Társaság, Budapest 500 000
141. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest 400 000
142. Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest 500 000
143. Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest 500 000
144. Magyar Agrártudományi Egyesület, Budapest 500 000
145. Gazdálkodási Tudományos Társaság, Budapest 100 000
146. Magyar Biofizikai Egyesület, Budapest 500 000
147. Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest 600 000
148. Magyar Asztronautikai Társaság, Budapest 500 000
149. Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület, Budapest 500 000
150. Neumann János Számítógéptudományi Egyesület, Budapest 300 000
151. Faipari Tudományos Egyesület, Budapest 500 000
152. Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest 600 000
153. Bolyai János Matematikai Társulat, Budapest 900 000
154. Szilikátipari Tudományos Egyesület, Budapest 600 000
155. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Budapest 600 000
156. Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Budapest 200 000
157. Kárpátaljai Szövetség, Budapest 500 000
Összesen: 120 164 000
ÖSSZESEN: 388 000 000
V. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKAT SEGÍTŐ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „KÉZENFOGVA” Értelmi Fogyatékos Érdekvédelmi Egyesület,
Szolnok

2 100 000
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értelmi Fogyatékosokat Nevelő Szülők Egyesülete, Miskolc 1 400 000
3. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, ÉFOÉSZ, Budapest 3 000 000
4. Céltámogatási tartalékkeret 16 500 000
Összesen: 23 000 000

ÖSSZESÍTŐ

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési tevékenységet folytató szervezetek 99 436 000
II. Ifjúsági és gyermekérdekeket képviselő szervezetek 99 400 000
III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet folytató szervezetek 69 000 000
IV. Egyéb társadalmi szervezetek 120 164 000
V. Az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek 23 000 000
ÖSSZESEN: 411 000 000

  Vissza az oldal tetejére