Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.16.)

59/1993. (VII. 16.) OGY határozat

a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal-korszerűsítés kiemelt jelentőségű kormányzati beruházásról, a kapcsolódó vasúti személykocsi vásárlási és gyártási, értékesítési együttműködésről * 

Az Országgyűlés

1. figyelembe véve, hogy a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 23. szakaszában foglaltak alapján kiemelt jelentőségű kormányzati beruházás; tudomásul veszi, hogy a beruházás finanszírozásához a Magyar Köztársaság képviseletében a Magyar Nemzeti Bank 280 millió DEM hitelt vesz fel, amelynek vissza-, illetve megfizetése (tőke, kamat és költség) a központi költségvetést terheli;

2. felhatalmazza a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a központi költségvetés terhére kezességet vállaljon a „Budapest-Hegyeshalom vasútvonal-korszerűsítés” kiemelt jelentőségű kormányzati beruházáshoz kapcsolódó - vasúti személykocsi vásárlást szolgáló - a Magyar Államvasutak által kötendő 120 millió DEM összegű hitelszerződéshez;

3. felhatalmazza a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a központi költségvetés terhére kezességet vállaljon a „Budapest-Hegyeshalom vasútvonal-korszerűsítés” kiemelt jelentőségű kormányzati beruházáshoz kapcsolódó - vasúti személykocsi gyártási és értékesítési együttműködést szolgáló - a Magyar Államvasutak által kötendő 50 millió DEM összegű hitelszerződéshez.


  Vissza az oldal tetejére