Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.16.)

61/1993. (VII. 16.) OGY határozat

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1993. évi költségvetésével összefüggő intézkedésről * 

Az Országgyűlés - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-ának (3) bekezdése alapján - a társadalombiztosítás zavartalan működésének biztosítása érdekében a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat együttes kezdeményezése alapján a Tv. 6. számú melléklete 3. pontjában és 34. §-ának (3) bekezdésében előirányzott, a működési költségvetés tartalékának részét képező 300 millió forint felhasználásához hozzájárul.


  Vissza az oldal tetejére