Időállapot: közlönyállapot (1993.X.28.)

82/1993. (X. 28.) OGY határozat

az 1993. január 1-je előtt megállapított nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egyösszegű kiegészítéséről * 

Az Országgyűlés az 1993. január 1-je előtti időponttól megállapított nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egyösszegű kiegészítéséről - az 1975. évi II. törvény 44. §-ának (6) bekezdésével összhangban a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat javaslatára - a következő határozatot hozza:

I.

1. Az 1993. január 1-je előtti időponttól megállapított nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő számára - havi négyszázalékos emelés kilenc hónapra járó összegének megfelelő - harminchat százalékos, a saját jogon és özvegyi jogon együtt folyósított ellátásban részesülőnek pedig havi 420 forint kilencszeresének megfelelő egyösszegű kiegészítést kell folyósítani. A kiegészítés meghatározásánál az 1993. október hónapra járó ellátást kell alapul venni.

2. Az egyösszegű kiegészítést

a) öregségi teljes nyugdíjnál, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjnál, átmeneti járadéknál legalább havi 300 forint, de legfeljebb havi 1000 forint;

b) öregségi résznyugdíjnál legalább havi 250 forint, de legfeljebb havi 700 forint;

c) özvegyi nyugdíjnál, szülői nyugdíjnál legalább havi 250 forint, de legfeljebb havi 700 forint;

d) árvaellátásnál legfeljebb havi 400 forint;

e) baleseti járadéknál legfeljebb havi 250 forint

alapulvételével kell meghatározni.

3. Egyösszegű - havi 200 forint alapulvételével megállapított kilenc hónapra számított - kiegészítés jár a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátáshoz is. Ha a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást nyugdíjjal együtt folyósítják, az egyösszegű kiegészítés az együttes összegre jár.

4. A kiegészítés összegének meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a nyugdíjjal együtt folyósított

a) házastársi pótlékot, házastárs utáni jövedelempótlékot;

b) családi pótlékot;

c) a nem társadalombiztosítási ellátásokat, ide nem értve a 3. pontban említett nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokat;

d) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést;

e) az 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlékot.

5. A 4. pont d)-e) pontjaiban meghatározott ellátásrészeket önállóan kell az 1. pont alapján kiegészíteni. Ez a kiegészítés összeghatárra tekintet nélkül jár.

6. Havi 150 forint alapján kilenc hónapra egyösszegű kiegészítést kap a házastársi pótlékban, a házastárs utáni jövedelempótlékban és a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozója utáni növelésben részesülő.

II.

7. A kiegészítés egykilenced részével az 1994. január 1-jétől folyósított ellátást fel kell emelni.

8. A 7. pont szerint kell emelni 1994. január 1-jétől az 1993. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időponttól megállapított nyugdíjat is.

9. 1994. január 1-jétől havi 200 forinttal kell emelni a nyugdíjak legkisebb összegeit és a meghatározott összegű ellátásokat, és havi 150 forinttal a házastársi pótlékhoz, a házastárs utáni jövedelempótlékhoz járó kiegészítést, továbbá a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozójára tekintettel folyósított növelést.

10. 1994. január 1-jétől 200 forinttal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt és havi 420 forinttal azt az összeghatárt, ameddig a saját jogú nyugellátás, baleseti nyugellátás az özvegyi nyugdíjjal kiegészíthető.

III.

11. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat javaslatának megfelelően - a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.


  Vissza az oldal tetejére