Időállapot: közlönyállapot (1993.XI.17.)

90/1993. (XI. 17.) OGY határozat

nemzeti környezet- és természetpolitikai koncepció kidolgozásáról * 

Az Országgyűlés

1. felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy 1994. március 31-ig dolgozza ki és terjessze az Országgyűlés elé az ország környezet- és természetpolitikai koncepcióját, amely a környezeti és természeti állapot védelmére és javítására szolgáló politikai és cselekvési programok megalapozását képezi, beleértve ebbe az előkészítés alatt álló, illetve szükségessé váló törvények megalkotását is;

2. javasolja, hogy a koncepció kidolgozásába a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium felelőssége mellett vonják be a tudományos szervezetek lehető legszélesebb körét, különösen a Magyar Tudományos Akadémiát, továbbá vegyék figyelembe a környezet- és természetvédelmi, társadalmi szervezetek, valamint a szakmai és az érdekképviseleti szervezetek véleményét is;

3. szükségesnek tartja, hogy a koncepció kialakításában a korszerű, megfelelő módszerekkel, különösen társadalmi költség-haszonelemzéssel számszerűsítsék az egyes részkoncepciók értékelését és ennek alapján állapítsák meg a prioritásokat.

4. A határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére