Időállapot: közlönyállapot (1994.III.17.)

1994. évi XII. törvény

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról * 

1. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt. III.) 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kárpótlásra jogosultat - választásától függően - a 7. § szerint kiszámított havi életjáradék vagy kárpótlási jegy formájában megállapított kárpótlás illeti meg.

(2) Ha a kárpótlásra jogosult állandó lakóhelye külföldön van, a részére folyósított életjáradékot a belföldi pénzintézetnél vezetett forintszámlájára kell átutalni. Az átutalt összeg külföldi pénznemre nem váltható át.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az a Kpt. III. alapján kárpótlásra jogosult, akinek állandó lakóhelye külföldön van és kárpótlását kárpótlási jegy formájában állapították meg, a határozatot hozó szervtől e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül - a kiadott kárpótlási jegy egyidejű visszaszolgáltatása mellett - kérheti az életjáradék folyósítását.


  Vissza az oldal tetejére