Időállapot: közlönyállapot (1994.III.29.)

1994. évi XXI. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[100. § (1) A költségvetési szerv a 66. §-ban foglalt költségvetési szerv kivételével]

c) pénzeszközeiből csak az elsődleges forgalomban és csak közvetítő igénybevétele nélkül vásárolhat egy évnél rövidebb lejáratú, az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről szóló 1990. évi VI. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti állampapírt. Az így vásárolt értékpapírt lejárat előtt csak a Magyar Nemzeti Banknak lehet értékesíteni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére