Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.8.)

1994. évi XXIX. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 61. §-a a következő (2)-(3)-(4) bekezdésekkel egészül ki és a jelenlegi szövege (1) bekezdésre módosul:

„(2) Az alap 1994. december 31. napjáig, más alap részére kölcsönt nyújthat a szabad pénzeszközeiből, legfeljebb háromévi időtartamra. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező.

(3) Eltérő megállapodás hiányában a kölcsön összegét évenként - március 31-ig - egyenlő részletekben kell visszafizetni.

(4) A kamat fizetése - eltérő megállapodás hiányában - negyedévente, a negyedév utolsó napján esedékes.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére