Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.8.)

1994. évi XXXIII. törvény

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról * 

1. § A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény 17. §-a a következő új (2)-(5) bekezdésekkel egészül ki, és egyúttal a jelenlegi (2) és (3) bekezdések számozása (6) és (7) bekezdésekre változik:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásában a jövedéki alany az üzlethelyisége árukészletének részét képező jövedéki termékeket mozgóboltján keresztül is értékesítheti.

(3) Mozgóboltnak az a közúti gépjármű használható, amely önjáró, forgalmi rendszámmal, szilárd alapanyagú térelemekkel körülhatárolt zárt légtérrel rendelkezik és rendszeresen nyitva tartó kiskereskedelmi elárusítóhelyként üzemel.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott jövedéki alany az üzlethelyisége helye szerint illetékes vámhivatalnak - a mozgóboltján keresztül történő jövedéki termékértékesítése megkezdését megelőzően 6 munkanappal - köteles a jövedéki engedélyét bemutatni, továbbá a mozgóboltként működő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek megnevezését, azok megközelítésének útvonalát, valamint a településenként, megállóhelyenként előre meghatározott nyitvatartási időt írásban közölni.

(5) A kereskedelmi egység csak egyféle, a törvényben meghatározott üzletkörű üzletként működtethető. A jövedéki termékek mellett a kereskedelmi egység kizárólag az üzletköri besorolásának megfelelő egyéb termékeket értékesítheti, tevékenységeket végezheti.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére