Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.20.)

1994. évi XXXVII. törvény

a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § Az 1993. évi XL. törvény 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Vöröskereszt mentes az adó és illeték fizetése alól.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. május 20. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére