Időállapot: közlönyállapot (1994.V.6.)

1994. évi XLVI. törvény

a fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek hadigondozásáról * 

Az Országgyűlés - eleget téve a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény rendelkezésének -, a hadigondozotti ellátás teljeskörűvé tétele érdekében a hadigondozásról szóló törvénnyel összhangban a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján hadigondozásra jogosultnak kell tekinteni azt a Magyarországon élő magyar állampolgárt, aki 1945. március 31. és 1954. október 31. közötti időszakban a fegyveres erőknél (néphadsereg, a Belügyminisztérium csapatai, a polgári védelem szervei) hivatásos, továbbszolgáló vagy hadkötelezettség alapján teljesített szolgálata során hadirokkanttá vált, valamint a törvény szerint hadigondozásra jogosult hozzátartozóit.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyek ellátására a hadigondozásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napját követő 4. hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére