Időállapot: közlönyállapot (1994.VII.14.)

1994. évi LVI. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló, az 1990. évi LXVIII. törvénnyel módosított 1990. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Földművelésügyi Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium,

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium,

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Munkaügyi Minisztérium,

Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

Népjóléti Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.”

2. § A Tv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Ahol jogszabály Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, illetőleg a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere feladat- és hatásköréről rendelkezik, ott az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, illetőleg az ipari és kereskedelmi miniszter feladat- és hatáskörét kell érteni.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követően alakuló Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

(2) Az e törvény 2. §-ában érintett minisztérium hatáskörének változása miatt szükséges törvénymódosító javaslatokat a Kormány - az e törvény hatálybalépésétől számított 120 napon belül - köteles az Országgyűlés elé terjeszteni.


  Vissza az oldal tetejére