Időállapot: közlönyállapot (1994.VII.21.)

1994. évi LVII. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény módosításáról * 

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A polgármester

a) nem lehet köztársasági elnök, a Kormány tagja, államtitkár, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője, az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatója és más alkalmazottja, bíró, ügyész, államigazgatási szerv dolgozója, köztársasági megbízott, más településen polgármester vagy más önkormányzati testület tagja, továbbá fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek hivatásos állományú tagja;”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, s egyidejűleg a Tv. 4. § (1) bekezdése e) pontja hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére