Időállapot: közlönyállapot (1994.IX.2.)

1994. évi LVIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

1. § (1) A felsőoktatásról szóló, az 1993. évi LXXXV. törvénnyel módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 99. § (2) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szakirányú egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkezők a szakirányú képzésre utalással használhatják az egyetemi, illetőleg főiskolai címet.”

(2) Az Ftv. 113. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nem állami felsőoktatási intézmények fenntartói rendelkezéseiben, valamint ezen intézmények Szabályzataikban e törvény 14. § (2)-(3) bekezdéseiben, 17. § (2)-(3) bekezdéseiben, 22. §-ában, 52. § (2)-(4) bekezdéseiben, 53. § (2)-(4), 54. § (2)-(3) bekezdéseiben, 55. §-ában, 56. § (3)-(6) bekezdéseiben, 57. § (2)-(3) bekezdéseiben, 58. §-ában, 61. § (3)-(4) bekezdéseiben, 62-65. §-aiban, 66. § (3)-(6) bekezdéseiben, 67. § (1) bekezdés b), f), j) és k) pontjaiban, 83. § (4) bekezdésében, valamint 85. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérő rendelkezéseket állapíthatnak meg: ellenkező esetben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az Ftv. 125. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A törvény tandíjfizetésre vonatkozó rendelkezései hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.”

2. § Ez a törvény 1994. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére