Időállapot: közlönyállapot (1994.IX.13.)

1994. évi LIX. törvény

a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fekvőbeteg gyógyintézetben működő intézeti gyógyszertár - sürgős szükség esetét kivéve - csak az ott ápolt, kezelt betegek ellátása céljából, a fekvőbeteg gyógyintézetben történő felhasználásra, valamint a fekvőbeteg gyógyintézet dolgozói részére szolgáltathat ki gyógyszert, illetőleg gyógyító, megelőző és diagnosztikai célú más anyagokat vagy eszközöket (a továbbiakban a gyógyszereken kívül szolgáltatott anyagok és eszközök együtt: diagnosztikum)”.

(2) A Tv. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Intézeti gyógyszertárból csak erre a célra rendszeresített megrendelőlapon, illetőleg orvosi vényen rendelt gyógyszert, diagnosztikumot lehet kiszolgáltatni.”

2. § A Tv. 44. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (6)-(7) bekezdésre változik:

„(3) A privatizációs eljárás befejezéséig, de legkésőbb 1995. december 31-ig az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó közforgalmú gyógyszertár fenntartója, illetve működtetője a gyógyszertári központ (a továbbiakban: kezelő).

(4) A (2) bekezdésben meghatározott közforgalmú gyógyszertár esetén az érintett gyógyszertár privatizációs eljárásának befejezéséig

a) ahol e törvény a személyi jog jogosultját, illetve gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerészt említi, azon a gyógyszertárvezetőt,

b) a 7. § (2) bekezdésének alkalmazásában fiókgyógyszertár működtetésére jogosult közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszerészen a kezelőt,

c) a 13. §-ban a közforgalmú gyógyszertáron a kezelőt

kell érteni;

d) a törvény III. fejezetét, 29. §-ának második mondatát, 30. §-át, 31. §-át, 32. §-ának (2) bekezdését, 34. §-át, 36. §-át, 39. §-át, 41. §-át, 47. §-át és 48. §-át nem lehet alkalmazni.

(5) Ha e törvény hatálybalépésekor a gyógyszertárvezető nem rendelkezik a 27. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakképesítéssel, a gyógyszertárat az általa vezetett gyógyszertárra vonatkozó privatizációs eljárás befejezéséig vezetheti.”

3. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére