Időállapot: közlönyállapot (1994.IX.13.)

1994. évi LX. törvény

a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosításáról, a pártok központi költségvetési támogatásának átrendezése céljából * 

1. § A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 1. számú mellékletének a II. Országgyűlés fejezet, 6. Pártok támogatása cím helyébe e törvény melléklete lép.

2. § A törvény a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseit 1994. július 1-jétől kell alkalmazni.

Melléklet az 1994. évi LX. törvényhezCím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve


1994. évi
előirányzat
6 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 106,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 132,7
3 Kereszténydemokrata Néppárt 102,8
4 Magyar Demokrata Fórum 200,7
5 Magyar Szocialista Párt 232,9
6 Szabad Demokraták Szövetsége 225,2
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Demokrata Koalíció 11,2
2 Munkáspárt 27,6
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 12,4
4 Vállalkozók Pártja 7,7
5 Köztársaság Párt 10,8
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 6,8
7 Agrárszövetség 22,5

  Vissza az oldal tetejére