Időállapot: közlönyállapot (1994.X.6.)

1994. évi LXI. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítására a következő törvényt alkotja:

1. § Az Alkotmány 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A képviselő-testület tagjait - az időközi választás kivételével - négy évre választják.

(3) A képviselő-testület megbízatása az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.

(4) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt - a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint - kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás [19. § (3) bek. l) pont] a polgármester megbízatását is megszünteti.”

2. § (1) Az Alkotmány 70. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Köztársaság területén élő minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési és a helyi önkormányzati, továbbá a kisebbségi önkormányzati választásokon választható és - ha a választás, illetőleg népszavazás napján az ország területén tartózkodik - választó legyen, valamint országos vagy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.”

(2) Az Alkotmány 70. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre, a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(3) A helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választásnál a választás joga, valamint a helyi népszavazásban és helyi népi kezdeményezésben a részvétel joga - külön törvény szerint - megilleti a Magyar Köztársaság területén bevándoroltként élő nem magyar állampolgárt is, ha a választás, illetőleg a népszavazás napján az ország területén tartózkodik.”

3. § Az Alkotmány 71. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az országgyűlési képviselőket, valamint a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjait, továbbá a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.

(2) A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés tagjai titkos szavazással választják.”

4. § Ez a törvény az 1994. évi helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás kitűzésének napján lép hatályba. A helyi önkormányzati képviselők 1994. évi választásának napján az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének h) pontjából „a köztársasági megbízottakat” szövegrész, valamint 35. § (1) bekezdésének d) pontjából „a köztársasági megbízottak útján” szövegrész a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére