Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.2.)

1994. évi LXXIII. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) a következők szerint módosul:

1. § (1) Az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E jogkörében az Országgyűlés:)

„k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt.”

(2) Az Alkotmánynak - az Alkotmány módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény 24. §-a (2) bekezdésével megállapított - 32/B. §-a (5) bekezdése hatályát veszti.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére