Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.2.)

1994. évi LXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény 32/A. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére