Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.7.)

1994. évi LXXIX. törvény

a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról * 

1. § A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) Külföldi magyarországi befektetéseinek pénzbeli részét konvertibilis devizában (valutában) és/vagy - az e törvény IV. fejezetében meghatározott társaságok alapítói vagyonához teljesített pénzbeli hozzájárulás kivételével - a devizajogszabályok rendelkezései szerint konvertibilis devizára átváltható forinttal, felhatalmazott belföldi pénzintézet útján is teljesítheti.

(2) Nem pénzbeli hozzájárulásként csak olyan végrehajtható dolgot, továbbá olyan szellemi alkotást vagy jogot lehet figyelembe venni, amelyet utóbb a gazdasági társaság harmadik személy hozzájárulása (engedélye) nélkül ruházhat át. Külföldi nem pénzbeli hozzájárulásként csak olyan kárpótlási jegyet szolgáltathat, amely őt külön törvény alapján kárpótlásra jogosultként illeti meg.

(3) A nem pénzbeli hozzájárulás, továbbá a mellékszolgáltatás behozatalára a külkereskedelmi áruforgalomra irányadó szabályokat is alkalmazni kell.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 1988. évi XXIV. törvény 31. § (2) bekezdése.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően a cégbíróságnál benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére