Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.21.)

1994. évi LXXXI. törvény

az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulása emlékének megörökítéséről * 

Az ötven évvel ezelőtt, 1944. december 21-én összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés - bár a háborús viszonyok miatt nem választások révén jött létre - a korszerű jogállamiságot, a nemzeti függetlenséget kívánta megvalósítani. Képviselőinek törekvései a fasizmussal való szembefordulásban, a földreformban, az újjáépítés megindításában fejeződtek ki.

Az Országgyűlés e történelmi esemény 50. évfordulóján a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-i megalakulásának emlékét törvényben örökíti meg.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1954. évi XI. törvény hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére