Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.25.)

1994. évi LXXXIV. törvény

a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény figyelembevételével a Társadalombiztosítási Alapok kintlevőségei közül a Magyar Államvasutak Rt. tartozásainak rendezéséről a következő törvényt alkotja:

1. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 114. §-ában foglaltaktól eltérően - kivételesen egyszeri alkalommal - a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak az illetékes Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartása szerint 1994. június 30-án fennálló járuléktartozás és a korengedményes nyugdíjakkal összefüggő tartozás 16 200 000 000 Ft (tizenhatmilliárd-kettőszázmillió forint) összegét az állam az 1994. évi költségvetés terhére a Magyar Államvasutak Rt. helyett megtéríti.

2. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére