Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.28.)

1994. évi XCIX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1974. május 2-án aláírt megállapodás és az azt kihirdető, az 1982. évi 12. törvényerejű rendelettel módosított 1975. évi 5. törvényerejű rendelet, valamint a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyv és az azt kihirdető 1994. évi VIII. törvény hatályon kívül helyezéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1974. május 2-án aláírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) és az azt kihirdető, az 1982. évi 12. törvényerejű rendelettel módosított 1975. évi 5. törvényerejű rendeletet, valamint a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) és az azt kihirdető 1994. évi VIII. törvényt egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről a Finn Köztársaság között hatályon kívül helyezi.

2. § (1) Ez a törvény a Finn Köztársaságnak az Európai Szabadkereskedelmi Társulást létrehozó Stockholmi Konvencióból (a továbbiakban: Konvenció) való kilépése napján lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy e törvény hatálybalépésének napját közzétegye, a Finn Köztársaságnak a Konvencióból való kilépése napjával.


  Vissza az oldal tetejére