Időállapot: közlönyállapot (1994.II.23.)

5/1994. (II. 23.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről * 

Az Országgyűlés a nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről - az 1975. évi II. törvény 44. §-ának (6) bekezdésével összhangban - a következő határozatot hozza:

I.

1994. január 1-jei hatállyal az ellátásokat a következők szerint kell emelni:

1. Az 1994. január 1-je előtti időponttól megállapított, február hónapra járó

a) öregségi (öregséginek minősülő) és rokkantsági teljes nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat 10 százalékkal, legfeljebb 3000 Ft-tal, de legalább 680 Ft-tal;

b) öregségi és rokkantsági résznyugdíjat, özvegyi és szülői nyugdíjat 10 százalékkal, legfeljebb 1800 Ft-tal, de legalább 500 Ft-tal;

c) árvaellátást, baleseti járadékot, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi és munkaképtelenségi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi és munkaképtelenségi járadékát, valamint az özvegyi és növelt összegű özvegyi járadékot 10 százalékkal, legfeljebb 1200 Ft-tal

kell emelni.

2. 1994. január 1-jétől a saját jogú nyugellátások, baleseti rokkantsági nyugdíjak legkisebb összegei, a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások legkisebb összegei 10 százalékkal lesznek magasabbak.

3. A saját jogú nyugellátást és a hozzátartozói nyugellátást havi 12 100 Ft-ig lehet együtt folyósítani.

4. Az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan kell 10 százalékkal emelni.

5. Havi 400 Ft-tal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot).

6. 10%-kal kell emelni a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokat.

7. Havi 680 Ft-tal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt.

8. Havi 700 Ft-tal kell emelni a gyermekgondozási segélyhez járó jövedelempótlék összegét.

II.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére