Időállapot: közlönyállapot (1994.III.2.)

10/1994. (III. 2.) OGY határozat

az 1994. évi országgyűlési képviselő-választások lebonyolításának költségeiről * 

1. Az Országgyűlés 1384,0 M Ft főösszeggel jóváhagyja az 1994. évi országgyűlési képviselők választása lebonyolításának költségeit a melléklet szerinti részletezésben. A rendelkezésre álló 800 M Ft-on túl az 584 M Ft-ot a központi költségvetés általános tartalékából kell fedezni.

2. Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert a választás költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint szükség esetén a tartalék felhasználására.

3. A választási munkacsoportok vezetőinek, valamint az Országos Választási Bizottság mellett működő munkacsoport tagjainak a díját csak a második fordulót követően lehet kifizetni.

4. Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy a választás pénzeszközeinek felhasználását ellenőrizze és erről adjon számot az Országgyűlésnek.

Melléklet a 10/1994. (III. 2.) OGY határozathoz

Az 1994. évi országgyűlési választások lebonyolításának költségeiről

(millió forintban)

I. forduló II. forduló Összesen

A) Kiadás

I. Helyi feladatok költségei

1. Dologi kiadás

a) hirdetmény és nyomtatvány költsége (szavazókörönként 500 Ft,
11 000 ×500 Ft)

5,5

5,5

11,0
b) élelmezési kiadások a szavazás napján
- szavazókörökben (11 000 × 1000 Ft) 11,0 11,0 22,0
- helyi választási munkacsoportokban (3200 × 1000 Ft) 3,2 3,2 6,4
c) választók nyilvántartásának elkészítése, értesítők és bianco ajánlószelvények elkészítése, kiküldése, a jegyzők egymás közötti értesítése az adatváltozásról (26 Ft × 7,8 millió)

202,8


-


202,8
d) szavazással összefüggő egyéb dologi kiadások - helyiségbérlet, közüzem, telefon, fax, szavazófülke, szavazóláda stb. - (11 000 × 10 500 Ft)
77,0

38,5

115,5
e) körjegyzőségi székhelyeken PC vásárláshoz központi támogatás
(508 × 50 000 Ft)

25,4

-

25,4
1. Dologi kiadások összesen 324,9 58,2 383,1

2. Személyi kiadások

a) a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak díja (1666 Ft/fő, 3 taggal számolva)
55,0

55,0

110,0
b) szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezetők díja
(1666 Ft/fő, 11 000 × 1666 Ft)

18,3

18,3

36,6
c) helyi választási munkacsoport tagjainak díja településenként az alábbi tagokkal számolva:
- 1 000 lakosig 3 tag
1 001 - 5 000 lakosig 4 tag
5 001 - 10 000 lakosig 5 tag
10 001 - 20 000 lakosig 9 tag
20 001 - 50 000 lakosig 13 tag
50 001 - 100 000 lakosig 15 tag
100 001 felett 20 tag
(3000 Ft/fő, 12 308 × 3000 Ft) 37,0 37,0 74,0
d) választási munkacsoport vezetőinek díja települési típusonként
- 1 000 lakosig 10 000 Ft
1 001 - 5 000 lakosig 12 000 Ft
5 001 - 10 000 lakosig 15 000 Ft
10 001 - 20 000 lakosig 20 000 Ft
20 001 - 50 000 lakosig 30 000 Ft
50 001 - 100 000 lakosig 40 000 Ft
100 001 felett 50 000 Ft
25,8 - 25,8
körjegyzőségben a munkacsoport-vezető
- 3 településig plusz 10 000 Ft 4,0 - 4,0
- 3 település felett plusz 15 000 Ft 1,7 - 1,7
- a munkacsoport-vezetők az OEVK székhely településen plusz 20 000 Ft 3,0 - 3,0
e) személyi kiadások TB járuléka (44%) 63,8 48,6 112,4
2. Személyi kiadás összesen 208,6 158,9 367,5
I. Helyi feladatok összesen 533,5 217,1 750,6

II. Területi feladatok költségei

1. Dologi kiadás

a) élelmezési kiadások a szavazás napján
- OEVK székhely településeken az OEVK munkacsoportokban
(176 × 20 fő × 300 Ft)

1,1

1,1

2,2
- területi választási bizottságok és mellettük működő munkacsoport
(20 × 12 000 Ft)

0,3

0,3

0,6
b) a TÁKISZ-okon belüli lokális hálózat egységesítése (eternet) 15,0 5,0 20,0
c) OEVK-k működési, dologi költségeire átalány (pl. irodaszer, sokszorosítás, kiszállás) (176 × 100 000 Ft)
8,8

8,8

17,6
d) a választás lebonyolításának területi (főjegyző) szinten jelentkező működési költségeire átalány (pl. oktatás, irodaszer, szállítás) (20 × 200 000 Ft)
4,0

4,0

8,0
e) TÁKISZ-ok és a FÁKISZ működési költségeinek OEVK-k arányában átalány (pl. kiszállás, oktatás, sokszorosítás, szállítás) (20 × 890 000 Ft)
14,8

3,0

17,8
1. Dologi kiadás összesen 44,0 22,2 66,2

2. Személyi kiadás

a) területi választási bizottságok választott tagjainak díja
(3000 Ft/fő, 20 × 5 fő × 3000 Ft)

0,3

0,3

0,6
b) területi választási bizottság mellett működő munkacsoport tagjainak díja (3000 Ft/fő, 20 × 20 fő × 3000 Ft)
1,2

1,2

2,4
c) az OEVK választási bizottságok választott tagjainak díja
(3000 Ft/fő, 176 × 3 fő × 3000 Ft)

1,6

1,6

3,2
d) OEVK munkacsoport tagjainak díja
(3000 Ft/fő, 176 × 20 fő × 3000 Ft)

10,6

10,6

21,2
e) területi választási munkacsoport-vezetők tiszteletdíja
(20 × 60 000 Ft + OEVK-nként 1000 Ft)

1,4

-

1,4
f) a területi választási munkacsoportban a pénzügyi elszámolás végzéséért és az ellenőrzés ellátásáért megbízási díj (20 × 10 000 Ft)
0,2

0,2

0,4
g) személyi kiadások TB járuléka (44%) 6,7 6,2 12,9
2. Személyi kiadás összesen 22,0 20,1 42,1
II. Területi feladatok összesen 66,0 42,3 108,3

III. Központi feladatok költségei

1. Dologi kiadás

a) OVB működési kiadásaira. élelmezési költségére és egyéb rendkívüli
kiadásra

0,4

0,2

0,6
b) OVB munkacsoport, valamint a sajtó képviselőinek működési kiadásai,
élelmezési és szállítási költségei

0,8

0,4

1,2
c) külföldi megfigyelők ellátási és egyéb költségei 2,0 1,0 3,0
d) a többszöri szavazás kiszűrése feltételeinek biztosítása 1,0 1,0 2,0
e) vírusmentesítési program 0,5 0,5 1,0
f) pártsemleges kampány annak érdekében, hogy menjenek el szavazni a választópolgárok (sajtó, TV, rádió és tájékoztató film)
12,8

4,0

16,8
g) hírösszeköttetés (berepülőzés, ideiglenes vonalak kiépítése és működtetése) 21,0 5,0 26,0
h) Duna Palota működése a választás napján 1,5 1,5 3,0
i) rendőrségi feladatok ellátásának költségei 60,0 40,0 100,0
j) szavazólapok, nyomtatványok 100,0 50,0 150,0
k) szállítási, elosztási költség 10,0 5,0 15,0
l) informatikai rendszer üzemeltetési költsége (17 rendszer költségeit tartalmazza)
20,0

10,0

30,0
m) az OEVK-kban működő számítógépes rendszer II. ütem beszerzésre és 19 OEVK esetében bérleti díjra
54,0

-

54,0
n) oktatási anyagok készítése, tájékoztató anyagok megírása, szerkesztési díjak 10,0 - 10,0
o) az OVM, a Duna Palota, valamint a Kossuth tér 4. hardver- és szoftverbővítés, hálózatkiépítés és a kiépített hálózaton adatátvitel működtetése
16,8

-

16,8
p) igazgatási és rendszerfejlesztési feladatok végrehajtása, a választási igények kielégítése érdekében (OSZH)
8,0

-

8,0
r) a választási és a névjegyzék-készítési feladatok támogatása adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból az OSZH belső hálózatának fejlesztése révén, mind a Páfrány, mind a Márton utcában különös tekintettel a kábelezési rendszer kialakítására (OSZH)


8,2-8,2
s) a nyilvántartás alkalmazói szoftvereinek fejlesztése (OSZH) 6,0 - 6,0
t) a folyamatos áramellátás szintentartó karbantartása a Márton utcában a megfelelő választási üzembiztonság elérése céljából (OSZH)
1,8

-

1,8
u) mintavételes eljárás alapján végrehajtott minőségjavítás az 1994-es választás előtt (OSZH)
2,0

-

2,0
v) kijelző képernyős munkaállomások beszerzése, melyek választások idején a Duna Palotában üzemelnek
2,0

-

2,0
x) történeti adatbázisok
választástörténeti adatbázis létrehozása 1,5 - 1,5
adatbázis feltöltése 4,0 - 4,0
adatbázis lekérdezés 0,5 - 0,5
választási adatbázisok bemutatása, kiadványok, tájékoztató rendezvények 1,5 - 1,5
1994-es választás elemzésre alkalmas kiadványa 1,2 - 1,2
1. Központi dologi kiadások összesen 347,5 118,6 466,1

2. Személyi kiadások

OVB választott tagjainak tiszteletdíja 1994. évre 1,2 - 1,2
OVB mellett működő munkacsoport díjazása 5,0 - 5,0
TB járuléka 2,8 - 2,8
2. Központi személyi kiadások összesen 9,0 - 9,0
III. Központi kiadások összesen 356,5 118,6 475,1

IV. Tartalék

1. Általános tartalék 20,0 10,0 30,0
2. Céltartalék tételes elszámolásra 15,0 5,0 20,0
IV. Tartalék összesen 35,0 15,0 50,0
Összesen (I.+II.+III.+IV.) 990,3 392,6 1384,0

B) Forrás:

1. A központi költségvetés jóváhagyott előirányzata 800,0
2. A központi költségvetés általános tartalékából 584,0
Összesen forrás 1384,0

Indokolás
az 1994. évi országgyűlési képviselő-választások
lebonyolításának költségeiről szóló 10/1994. (III. 2.) OGY határozathoz

1. Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás költségei az alábbi főbb adatok és mutatószámok figyelembevételével készült.

Az országos egyéni választókerületek (a továbbiakban: OEVK-k) száma 176, ahol egy OEVK lakosainak száma megközelítően 60 000 fő.

A 3200 településen kb. 11 000 szavazókör létesül. A szavazókörök kialakításánál 600-1200 választópolgárral, de minden településen legalább egy szavazókör létesítésével számoltunk. A szavazókörök száma az országgyűlési választásokon a TB választásokkal közel azonos, azzal az eltéréssel, hogy munkahelyi szavazókör kialakítására nem kerül sor és az egy szavazókörre jutó választópolgárok száma 2500 fővel szemben maximum 1200 fő.

Az Országos Választási Bizottságon (a továbbiakban: OVB) túl, az egyéni és területi választókerületekben egy-egy választási bizottság működik, melyek összesített száma 197 (1 OVB, 20 területi és 176 egyéni választókerületi választási bizottság).

A szavazatszámláló bizottságok száma a szavazókörével azonos, kb. 11 000, melyekben a tagok száma legalább három.

Valamennyi választási szerv mellett munkacsoport kialakítására kerül sor. Az OVB mellett 48 fős, az egyéni és területi választókerületi választási bizottság mellett 20-20 fős, míg a szavazatszámláló bizottságok mellett egy jegyzőkönyvvezetőn túl településenként 3-20 fős választási munkacsoport működik.

A választópolgárok tervezett száma nem változott. A névjegyzékek összeállításánál 7,8 millió választópolgárral számoltunk.

Ezek az adatok az 1993. évi társadalombiztosítási képviselő-választás adataihoz képest több helyen eltérnek, illetve új adatként vettük figyelembe.

Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás egyéni és területi választókerületi rendszerre épül, ahol az egyéni választókerületi és a területi listás választás is kétfordulós, szemben a TB választással, amely egyfordulós listás választás volt, ahol az egész országot egy választókerületnek kellett tekinteni.

2. Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás költségeinek fő összege 1384,0 M Ft, melyet részletesen a melléklet tartalmaz.

A költségkimutatás szerkezete négy részre tagozódik, az alábbiak szerint:

I. Helyi feladatok költségei 750,6 M Ft
1. Dologi kiadás 383,1 M Ft
2. Személyi kiadás 367,5 M Ft
II. Területi feladatok költségei 108,3 M Ft
1. Dologi kiadás 66,2 M Ft
2. Személyi kiadás 42,1 M Ft
III. Központi feladatok költségei 475,1 M Ft
1. Dologi kiadás 466,1 M Ft
2. Személyi kiadás 9,0 M Ft
I.+II.+III. összesen 1334,0 M Ft
IV. Tartalék 50,0 M Ft
Összesen 1384,0 M Ft

Az egyes szerkezeti egységek költségbemutatása

I.1. Helyi feladatok dologi kiadásai

a) A hirdetmények és nyomtatványok költsége szavazókörönként 500 Ft. Ez az összeg a TB választásokon erre a célra szánt összeggel azonos mértékű, infláció követésére nem került sor.

b) A szavazásnapi élelmezési költségek összege a TB választásnál alkalmazott 1000 Ft-os kerettel azonos összegben lett megállapítva, mely biztosítja, hogy a szavazatszámláló bizottságokban a megbízott tagként közreműködők is részesüljenek ellátásban.

c) E tétel 26 Ft-os normája a választók nyilvántartásának elkészítésén túl tartalmazza a választói névjegyzékbe felvettek értesítőinek, továbbá bianco ajánlószelvényeinek elkészítését és kézbesítésének költségeit, a választójoggal nem rendelkező nagykorú személyekről készült nyilvántartás elkészítésének, a jegyzők névjegyzék miatti levelezéseinek költségeit is.

d) A választás helyi szintű lebonyolítása technikai feltételrendszerének költségeit tartalmazza ez a tétel. A TB választásnál ez az összeg 5000 Ft volt.

Minimálisan 7000 Ft szükséges ahhoz, hogy a szavazókörök dologi feltételeit szerény színvonalon biztosítani lehessen. Ahhoz, hogy a választások során a szavazókör külső megjelenésében kulturált, feltételeiben színvonalasabb legyen összesen 10,5 ezer forint biztosítása indokolt.

e) A körjegyzőségi székhelyeken PC vásárláshoz
50 000-50 000 Ft támogatás szükséges. 1990-ben ugyanilyen PC-k működtek az OEVK-kban. Ezt a PC rendszert célszerű volna kiterjeszteni, mely a jelentések értékelését nagymértékben meggyorsítaná, és azzal az előnnyel is járna, hogy a hibás jegyzőkönyvek azonnal és helyben kiszűrhetők lennének.

I.2. Helyi feladatok személyi kiadásai

a) A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak díjazása a TB választásoknál alkalmazott 1000 Ft/fő-vel szemben 1666 Ft/fő-re növekedett, ez lehetővé teszi, hogy a forrásadó levonása után 1000 Ft nettó díjat lehessen kifizetni. A díj emelését a központi számvevőségi hivatal is javasolta a TB választások pénzügyi felhasználásának ellenőrzése során.

b) A jegyzőkönyvvezetők díjának emelésére is az a) pontban megfogalmazottak az irányadók.

c) A helyi választási munkacsoport tagjainak díja növekedett. Ez a díj nemcsak a választásnapi feladatok ellátását tartalmazza, hanem az azt megelőző és az azt követő teendők ellátásának díját is magában foglalja.

d) A választási munkacsoport vezetőinek díja csak az első két település kategóriánál növekedett, a többi változatlan maradt a TB választáshoz viszonyítva, mivel ez az összeg áll arányban az általuk ellátandó feladattal. A körjegyzőségek esetében a megnövekedett feladatok indokolják a díj növelését.

II.1. Területi feladatok dologi kiadásai

a) Az élelmezésre fordítható összeg egy főre vetítve területi szinten közel azonos a helyi munkacsoportnál alkalmazott normával. Nagyobb eltérés nem indokolt.

b) A TÁKISZ-okon belül az egységes lokális hálózat biztosítása és működtetése szükséges az eddig alkalmazott különféle számítástechnikai rendszerekkel szemben.

c) Az OEVK-k az eredményösszesítés területi szintű „műhelyei”. A működési többletköltségeiknek fedezetéül szolgál ez az összeg, mely magában foglalja az irodaszer, sokszorosítás, kiszállás és egyéb működési költségeket is.

d) A választás lebonyolításának területi (főjegyző) szinten jelentkező működési többletköltségeire átalányt célszerű megállapítani, melynek nagysága a TB választások során szerzett tapasztalatok alapján lett meghatározva. Elsősorban oktatás, irodaszer, szállítás, bérleti díj és egyéb kiadások teljesíthetők e tétel előirányzataiból.

e) A TÁKISZ-ok és a FÁKISZ működési költségeinek egyes elemei egymástól eltérően, de összességében közel azonos nagyságrendben jelenik meg, ezért az átalány biztosítása a legmegfelelőbb. Ez az összeg tartalmazza az új számítógépek oktatási költségeit, a kiszállás, sokszorosítás, szállítás és egyéb működési költségeket is.

II.2. Területi feladatok személyi kiadásai

a) Az OEVK munkacsoport tagjainak díja a helyi munkacsoport tagjainak díjához viszonyítva több, mert nemcsak a választásnapi feladatok ellátásáért járó díjazásról van szó, hanem az azt megelőző próbák és főpróba, valamint a választás napját követő teendők ellátásának díját is tartalmazza.

b)-d) Az OEVK-k és a területi választási bizottságok tagjainak, valamint a mellettük működő munkacsoport-tagok díjazása egységes.

e) A területi választási munkacsoport-vezetők tiszteletdíja a TB választáshoz viszonyítva 20 százalékkal növekedett. A növekedést a választás kétfordulós jellege indokolja.

III.1. Központi feladatok dologi kiadásai

E fejezet kiadásai a választás lebonyolításának azon kiadásait tartalmazza, amelyek a helyi, területi szintet meghaladóan központi szervezést, lebonyolítást igényelnek. Ezek a költségek elsősorban működési, üzemeltetési és kismértékben beszerzési kiadásokat jelentenek.

a) Az Országos Választási Bizottság kiadásai az élelmezési költségen kívül a rendkívüli szállítási (taxi) és egyéb kisebb beszerzési költségeket tartalmazza. A TB választáshoz viszonyítva, amikor húsz ülés volt tervezve, emelkedett a tervezett ülések száma.

b) Az OVB mellett működő munkacsoport kiadásai a TB választás ugyanazon költségeihez viszonyítva kismértékben növekedtek, nagyobb mértékű a sajtó képviselőinek ugyanezen költségnövekedése.

c) A külföldi megfigyelők létszáma a TB választásnál tervezetthez viszonyítva jelentősen többre lett tervezve (akkor négy országból érkeztek megfigyelők), ennek megfelelően a költségelőirányzatok is növekedtek.

d) A választásokkal szembeni követelményeknek megfelelően a többszöri szavazás kiszűrése nélkülözhetetlen. Ennek költségkihatása mindkét fordulóban azonos.

e) A gyors szavazatösszesítés és eredménymegállapítás biztonságát szolgálja a vírusmentesítési program. Ennek költsége mindkét fordulóban jelentkezik.

f) A pártsemleges kampány biztosítása alapkövetelmény. Erre azért van szükség, hogy a választásról a választópolgárok megfelelő információt kapjanak és menjenek el szavazni. A TB választásnál erre a célra 4 M Ft állt rendelkezésre, mely kevésnek bizonyult.

g) A hírösszeköttetésre tervezett 26 M Ft a hírösszeköttetés létesítési és forgalmazási költségei a BM, a polgármesteri hivatalok, a TÁKISZ-ok és a FÁKISZ és a megyei közgyűlés hivatalai között, valamint az OEVK közvetlen és kapcsolt vonalainak költségeit tartalmazza. A két fordulót figyelembe véve az összeg a TB választás egy fordulójához viszonyítva, arányait tekintve azonos.

h) A Duna Palota a választás napján az Országos Választási Bizottság „székhelye”, egyben a szavazatösszesítés és a folyamatos eredményközlés központja. Fenntartási, üzemeltetési költségei a két fordulóra vetítve arányos a TB választásnál erre a célra fordított összeggel.

i) A rendőrségtől a választás napján és a választási kampány időszakában fokozottabb közrend és közbiztonsági, valamint őrzési és járőri tevékenységet igényelnek.

j) A szavazólapok és nyomtatványok számát tekintve a TB választásnál használtakhoz viszonyítva mintegy négyszeresére növekednek, szám szerint megközelítik a százat. Óriási mennyiségű a papírfelhasználás. Ez a költségekre is ugyanilyen mértékű növekedést jelent.

k) Az eddigi választásoktól eltérően, új elemként a központi nyomtatványok, szavazólapok és egyéb segédeszközök szavazókör mélységű elosztását és szállítását tartalmazza ez a tétel.

l) Informatikai rendszer üzemeltetési költsége biztosítja a 17 rendszer működését.

m) A fejlesztési kiadások között az OEVK-kban működő számítógépes rendszer létrehozásának 1. ütemét a Kormány 101,5 M Ft-os összeggel támogatta. Az összköltség 155,5 M Ft. Ezért a beszerzés folytatásának II. ütemére kerül sor. Ezek a gépek 50 százalékos konstrukcióban kerülnek beszerzésre, ahol a vételár másik 50 százalékára a 132 OEVK önkormányzata már kötelezettséget vállalt. A fennmaradó 19 OEVK esetében a gépek bérletére kerül sor.

n) Az eddigi választások gyakorlatának megfelelően oktatási anyagok és választási segédanyagok előállítására is sor kerül.

o) Az Országos Választási Munkacsoport a Duna Palota, valamint a Kossuth tér hardver- és szoftverbővítés, hálózatkiépítés kiadásait és a kiépített hálózaton az adatátvitel és a kijelzők működéseinek költségeit tartalmazza a 16,8 M Ft.

p)-u) A Kormány az 1066/1993. (X. 13.) határozatával 86 M Ft-ot biztosított az OSZH fejlesztésére, azonban ezt üzemeltetni is kell, és ennek költségeire ez az összeg szükséges.

x) A választások történetét hitelesen rögzítő rendszer megalapozása, kialakítása és az adatok karbantartása összehasonlító elemzésekre 8,7 M Ft.

III.2. Központi feladatok személyi kiadásai

Az Országos Választási Bizottság választott tagjainak díja 1994. évre.

Az Országos Választási Bizottság mellett működő munkacsoport díjazására két fordulót figyelembe véve a társadalombiztosítási képviselők választásánál alkalmazott díj lett előirányozva.

IV. Tartalék

A választás lebonyolításának általános központi tartalékaként 30 M Ft lett előirányozva. Az eddigi tapasztalatok alapján ez elegendő mértékű a nem várt, nem tervezett feladatok finanszírozására.

Céltartalékként a tételes elszámolást választó önkormányzatok részére többletkiadásaiknak fedezetére 20 M Ft áll rendelkezésre.


  Vissza az oldal tetejére