Időállapot: közlönyállapot (1994.III.31.)

21/1994. (III. 31.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1994. évi költségvetési keret felosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 35. §-a alapján az 1. számú melléklet XVIII. fejezet 21. cím 7. alcíme 4., 6., 13., 14. és 15. előirányzati csoportok, az egyházak támogatására biztosított 3 660,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés

ezer forintban

Egyházak megnevezése Támogatás
Magyar Katolikus Egyház 1 277 438,0
Magyarországi Református Egyház 381 018,0
Magyarországi Evangélikus Egyház 172 778,0
MAZSIHISZ 82 986,0
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 14 664,0
Magyar Ortodox Egyház 7 021,0
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 1 267,0
Magyarországi Román Ortodox Egyház 7 021,0
Magyarországi Unitárius Egyház 9 105,0
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 824,0
Az Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország
824,0
Biblia Szól Gyülekezet 714,0
Buddhista Misszió, az Arya Maitreya Mandala Kelet-Európai Rendtartománya
3 038,0
Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége 1 488,0
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 16 594,0
H. N. Adventista Egyház 12 221,0
HIT Gyülekezete 8 681,0
Karma Decsen Özel Ling Tibeti Buddhista Közösség
493,0
Magyar Iszlám Közösség 769,0
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség
1 427,0
Magyarországi Baptista Egyház 22 180,0
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 1 156,0
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
8 791,0
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 2 374,0
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 568,0
Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége
1,0
Magyarországi Metodista Egyház 2 500,0
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
825,0
Nemzetközi Egyesült Pünkösdista Egyház Isten Gyülekezete Missió
1 000,0
Őskeresztyén Apostoli Egyház 4 919,0
Shalom Bibliai Gyülekezet 2 389,0
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet
2 926,0
Összesen: 2 050 000,0

II. Egyházi közgyűjtemények támogatása

millió forintban

Egyházak megnevezése Támogatás
Magyar Katolikus Egyház 79,328
Magyarországi Református Egyház 56,132
Magyarországi Evangélikus Egyház 12,297
MAZSIHISZ 6,130
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 5,080
H. N. Adventista Egyház 0,600
Magyar Ortodox Egyház 1,000
Magyarországi Baptista Egyház 1,289
Magyarországi Román Ortodox Egyház 3,020
Magyarországi Unitárius Egyház 0,624
Összesen: 165,500

III. Egyházi oktatási intézmények támogatása

millió forintban

Egyházak megnevezése Támogatás
Magyar Katolikus Egyház 506,984
Magyarországi Református Egyház 238,201
Magyarországi Evangélikus Egyház 62,946
MAZSIHISZ 4,924
Magyarország Baptista Egyház 2,021
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,798
HIT Gyülekezet 1,494
H. N. Adventista Egyház 0,323
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1,868
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
0,441
Összesen: 820,000

IV. Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása

millió forintban

Egyházak megnevezése Támogatás
Magyar Katolikus Egyház 274,150
Magyarországi Református Egyház 126,705
Magyarországi Evangélikus Egyház 36,053
MAZSIHISZ 2,397
Magyarország Baptista Egyház 0,514
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,181
Összesen: 440,000

V. Új kiemelt rekonstrukció

millió forintban

Egyházak megnevezése Támogatás
Radnóti Gimnázium 50,000
Deák téri Gimnázium 60,000
Bethesda Református Kórház 50,000
Román Ortodox Egyház Vikáriátus 10,000
Magyar Ortodox Egyház bp. templom 5,000
Regnum Marianum Közp. beruházás 10,000
Összesen: 185,000

VI. A fentiekben meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium az Országgyűlés felhatalmazása alapján - az év elején kifizetett előlegekre (összesen 868,9 millió forint) is figyelemmel - a következők szerint gondoskodik:

Az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete

- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,5 millió forintot,

- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,5 millió forintot,

- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12,5 millió forintot.

A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályára nyújtják be. Az elszámolásról az év végén a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.

A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.


  Vissza az oldal tetejére