Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.13.)

25/1994. (IV. 13.) OGY határozat

a Duna egyoldalú elterelése miatt szükséges teendőkről * 

Tekintettel arra, hogy a Duna egyoldalú elterelése következtében a hágai Nemzetközi Bíróság előtti jogvita időtartamára is minden lehető intézkedést szükséges megtenni a szigetközi táj megmentéséért, a térség mezőgazdálkodásának és erdőgazdaságának fennmaradásáért és a vízbázis védelméért, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megerősíti, hogy a hágai Nemzetközi Bíróság előtt folyó per végigvitelével kívánja megoldani a Duna egyoldalú elterelése miatt Magyarország és Szlovákia között keletkezett jogvitát.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy folytassa erőfeszítéseit a Külön Megállapodásban rögzített szerződés megkötésére a Duna vizének ideiglenes megosztásáról. A per időtartamára szükséges műszaki beavatkozásokról a vízmegosztás ismeretének függvényében határoz az Országgyűlés.

3. Az ideiglenes vízmegosztásról szóló szerződés megkötéséig a Mosoni-Duna számára átadott vízmennyiség alkalmas megosztásával és a Dunából történő szivattyús vízkivétellel kell biztosítani a szigetközi mellékágak vízellátását. A Mosoni-Duna számára átadott vízmennyiség megosztását azonnal, a Dunából történő szivattyús vízkivételt 1994. április 15-ig meg kell kezdeni. A szivattyúzásnál a környezetet legkevésbé szennyező műszaki megoldásokra kell törekedni.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az intézkedések végrehajtásáról és azok hatásairól 1994. december 31-ig számoljon be.

5. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére