Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.13.)

30/1994. (IV. 13.) OGY határozat

a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak tizedik feltöltésében való magyar részvételről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kormányzótanácsának az 1993. évi, a Társulás pénzalapjainak tizedik alkalommal történő feltöltéséről szóló 174. számú határozatában foglaltakat, és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság az említett határozatban szereplő összegű hozzájárulással vesz részt.

2. A pénzalapok feltöltéséhez való hozzájárulásról három egyenlő részletben évenként kell gondoskodni.

3. Felhatalmazást kap a pénzügyi szerv feladatát ellátó Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyar Köztársaságnak a pénzalapok feltöltéséhez való hozzájárulása kapcsán szükséges műveleteket az állami költségvetés terhére lebonyolítsa.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére