Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.13.)

31/1994. (IV. 13.) OGY határozat

a közérdekű egyesületek költségvetési támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a alapján - a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének II. Országgyűlési fejezet 8. cím 1. előirányzat-csoportjában biztosított 400 millió forintot a határozat melléklete I-V. fejezetében foglaltak szerint osztja el.

2. Az Országgyűlés az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására a Tv. 1. számú melléklet II. Országgyűlési fejezet 8. cím 4. előirányzat-csoportjában biztosított 29 millió forintot a határozat melléklete VI. fejezetében foglaltak szerint osztja el.

3. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 12 millió forintot,

c) negyedévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12 millió forintot.

4. Ha valamelyik közérdekű egyesület (a továbbiakban: társadalmi szervezet) év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt költségvetési támogatás mint vagyon hovafordításáról a társadalmi szervezetnek rendelkeznie kell. Ezzel egyidejűleg elkészíti a támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást, és azt a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül az Országgyűlésnek benyújtja.

6. A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. A pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A pályázó szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles írásbeli beszámolót és elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1995. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1995. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1995. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

Melléklet a 31/1994. (IV. 13.) OGY határozathoz

Sorszám A társadalmi szervezetek megnevezése A támogatás
összege
E Ft-ban
I. EGÉSZSÉGÜGYI, REHABILITÁCIÓS, PREVENCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége, Debrecen
700
2. Miskolci Munkanélküliek Egyesülete, Miskolc
1 000
3. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége, Budapest

650
4. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége, Budapest
400
5. Szent Lázár Segélyszervezet és Lovagrend, Eger
2 000
6. Magyar Johannita Segítő Szolgálat, Budapest 1 200
7. Magyar Nyugdíjas Fórum, Budapest 200
8. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége, Budapest
350
9. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesület, Budapest
700
10. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, Budapest
200
11. Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület, Budapest
500
12. Mentálhigiénés Egyesület, Szekszárd 900
13. Egyetértés Alkoholizmus Ellenes Klub, Kunszentmárton
570
14. Magyar Narkológiai Társaság, Budapest 3 000
15. Mozgalom az Életért Egyesület, Budapest 1 000
16. Magyar Védőnők Egyesülete, Budapest 2 000
17. Drog Stop Budapest Egyesület, Budapest 2 300
18. Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest
1 000
19. Rákbetegek Országos Szövetsége, Budapest 4 000
20. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság, Budapest
1 450
21. Szembetegek Országos Egyesülete, Budapest
400
22. Felnőtt CF Betegek Egyesülete, Budapest 1 200
23. Magyar Barlangi Mentőszolgálat, Budapest 500
24. Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség, Budapest
1 500
25. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége, Budapest
500
26. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, Budapest
3 000
27. OKB Pihenőház Egyesület, Somogybükkösd
2 800
28. Péceli Egymást Segítő Egyesület, Pécel 400
29. Magyar Pártfogók Országos Szövetsége, Budapest
1 000
30. Magyar Börtönpasztorációs Társaság, Szeged-Tápé
2 000
31. Állampolgári Jogvédő Liga, Budapest 800
32. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, Budapest
1 900
33. ÖSSZ-HANG Jótékonysági és Érdekvédelmi Egyesület, Budapest
500
34. Külvárosi Baráti Kör kulturális és szociális egyesület, Szeged
500
35. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Down munkacsoport, Budapest
1 300
36. Tessedik Sámuel Társaság, Gödöllő 1 500
37. Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület, Budapest
100
38. ÁLLÁS-PONT Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Liga, Szeged
1 000
39. Evangélikus Gerontológiai Egyesület, Budapest
600
40. Magyar Szociálpszichiátriai Társaság, Budapest
300
41. CONDITIO Humana Egyesület, Budapest 1 300
42. Dyslexia Szövetség-Védőszárny Szervezet, Budapest
500
43. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetség, Budapest
1 200
44. „LÁNC” Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége, Budapest
800
45. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete, Budapest
800
46. VITALIS Életvédők Egyesülete, Budapest 300
47. Vesebetegek Regionális Egyesülete, Szeged 300
48. Magyar Hemofilia Egyesület, Budapest 1 000
49. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Veszprém
2 000
50. Magyar Rákellenes Liga, Budapest 3 000
51. Magyar ILCO Szövetség, Kaposvár 4 000
52. „PÁPAI PÁRIZ” Egészségnevelési Országos Egyesület, Budapest
500
53. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest
3 600
54. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete, Budapest
100
55. Humanitás Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság, Budapest
500
56. FICE Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete, Budapest

1 000
57. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest
1 000
58. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete, Budapest
800
59. Otthonteremtők Országos Egyesülete, Budapest
200
60. Magyar Szív Egyesület, Budapest 1 000
61. Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség, Budapest
150
62. Országos Dohányfüstmentes Egyesület, Budapest
1 200
63. Volt Állami Gondozottak Országos Önsegítő Egyesülete, Budapest
4 000
64. Szövetség a Hazáért, Budapest 300
65. Magyar Ápolási Egyesület, Budapest 100
66. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete, Budapest
400
67. CARITAS COLLECTIO, Budapest 1 000
68. Magyar Kamilliánus Családok Társadalmi Egyesülete, Budapest
500
69. AMURT HUNGARY Egyesület, Mosonmagyaróvár
500
70. AKARAT SE, Budapest 500
71. A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Budapest
300
72. Magyar Nők Szövetsége, Budapest 580
73. Magyarországi PKU Egyesület, Budapest 900
74. 56-os Szövetség, Budapest 300
75. Magzatvédő Társaság, Budapest 1 800
76. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest
600
77. Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete „BEROE”, Budapest
1 500
78. Non-Profit Humán Szolgáltatók Kamarája, Budapest
800
79. Volt Állami Gondozottak Budapesti Önsegítő Egyesülete, Budapest
500
80. „Életet az éveknek” Nyugdíjasok Országos Szövetsége, Nyugdíjas klubok és Idősek, Budapest

2 000
81. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége, Budapest
1 000
82. SZOLGÁLAT Egészségügyi Karitatív Egyesület, Budapest
500
83. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete, Budapest
300
84. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, Budapest
900
85. Magyar Gyógytornászok Társasága, Budapest
100
86. Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest 100
87. Szegényeket Támogató Alap Országos Egyesület SZETA, Budapest
1 200
88. PLUSS a Magyarországi HIV Pozitívokat Segélyező Egyesület, Budapest
800
89. Magyar Rehabilitációs Társaság, Budapest 1 000
90. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, Budapest
600
91. Lakásbérlők Egyesülete, Budapest 2 100
92. Magyar Életmentő Egyesület, Budapest 2 000
93. Magyar Vízimentő Szövetség, Budapest 1 000
94. Magyar Egészségügyi Társaság, Budapest 1 000
Összesen: 100 350
II. IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKÉRDEKET KÉPVISELŐ SZERVEZETEK
1. Magyar Cserkészszövetség, Budapest 10 000
2. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége, Budapest
1 600
3. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége, Budapest
700
4. Magyar Cserkészleány Szövetség, Budapest 1 500
5. Európa Jövője Egyesület, Kecskemét 2 500
6. Fiatal Sasok Országos Egyesülete, Göd-felső
1 000
7. Pro Pátria Szövetség, Budapest 4 000
8. Magyar Úttörők Szövetsége, Budapest 4 500
9. Kompánia Egyesület, Budapest 2 000
10. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma, Budapest
1 400
11. Gyermeklánc Egyesület, Budapest 2 000
12. Zabhegyező - Gyermekanimátorok Egyesülete, Budapest
2 200
13. Vasi Diákszövetség, Szombathely 480
14. KEFE Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, Szeged
1 500
15. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület, Budapest
1 000
16. Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája, Budapest
2 000
17. Kemény Gábor Iskolaszövetség, Szentlőrinc
250
18. Anima Ifjúsági Mentálhigiénés Társaság, Budapest
500
19. Országos Ifjúsági Információs-Tanácsadó Egyesület, Szeged
500
20. Magyarországi Ifjúsági Irodák Országos Szövetsége, Budapest
2 200
21. Országos Gyermekvédő Liga, Budapest 3 500
22. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest
9 500
23. Szülői Kamara, Budapest 1 000
24. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, Budapest
2 000
25. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest
1 500
26. Kereszténydemokrata Fiatalok Szövetsége, Budapest
500
27. Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 1 800
28. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, Budapest
2 000
29. AGRYA Agrár- és Falusi Ifjúsági Szövetsége, Budapest
2 500
30. P.Ó.K.-HÁLÓ Patronáló-Óvó Közösségi Háló, Budaörs
3 600
31. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület, Budapest
1 700
32. VE-GA Szövetség, Szentes 1 000
33. Katolikus Ifjúsági Mozgalom Egyesülete, Budapest
2 500
34. AEGEE Európai Hallgatók Egyesülete, Budapest
1 580
35. TEDISZ Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, Budapest
643
36. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest
2 000
37. Széchenyi István Ifjúsági Egyesület, Győr 500
38. Diákújságírók Országos Egyesülete, Budapest
2 880
39. Országos Diákszínjátszó Egyesület, Budapest
1 570
40. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség, Budapest
1 900
41. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 1 500
42. Természetjáró Fiatalok Szövetsége, Budapest
700
43. Magyarországi 4H Klubok Szövetsége, Budapest
1 500
44. ÉLETÜNK-KRISZTUS Katolikus Ifjúsági Zenei Egyesület, Budapest
200
45. VITA EGYLET, Budapest 500
46. Dialógus Diákszövetség, Budapest 500
47. Európa Ház Egyesület, Budapest 2 000
48. Települési Gyermekönkormányzatot Segítő Egyesület, Türje
350
49. FEKOSZ Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége, Budapest
2 000
50. Zöldinform Professzionális Egyesület, Nagykovácsi
800
51. Magyar Garabonciás Szövetség, Tatabánya 3 780
52. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest
950
53. SZITI Egyesület Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület, Szeged
1 000
54. Független Ifjúság, Budapest 1 000
Összesen: 102 783
III. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Tiszta Levegőért Egyesület, Budaörs 2 500
2. Göncöl Szövetség, Vác 2 000
3. Süni Magazin Barátainak Egyesülete, Balassagyarmat
1 900
4. Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Pénzesgyőr
200
5. Ipoly Unió Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Balassagyarmat
1 000
6. Duna Kör, Budapest 2 500
7. Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger 1 500
8. Reflex Környezetvédő Egyesület, Győr 3 000
9. Zöld Akció Egyesület, Miskolc 2 000
10. Pécsi Zöld Kör Egészség-, Természet- és Környezetvédő Baráti Kör, Pécs
800
11. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület, Budapest
500
12. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest
4 000
13. Biokultúra Egyesület, Budapest 3 000
14. Környezet és Fejlődés Társaság, Budapest 1 900
15. Reális Zöldek Klub, Budapest 100
16. TermészetBúvár Egyesület, Budapest 5 500
17. Zöld Szív ITM, Pomáz 100
18. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest
1 000
19. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest
200
20. Magyar Környezetvédelmi Egyesület, Budapest
800
21. Erdei Iskola Egyesület, Budapest 100
22. Magyar Rovartani Társaság, Budapest 300
23. Magyar Mikológiai Társaság, Budapest 300
24. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség, Budapest
300
25. Fehérkereszt Állat- és Természetvédő Egyesület, Budapest
1 000
26. Herman Ottó Állat- és Természetvédő Egyesület, Budapest
2 400
27. Fekete István Országos Állatvédő Egyesület, Budapest
2 000
28. Város- és Faluvédők Szövetsége, Budapest 5 000
29. Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest 3 700
30. Délpesti Város-, Környezet- és Kultúravédő Társaság, Budapest
300
31. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest
9 000
32. Somogy Természetvédelmi Szervezet, Kaposvár
4 350
33. Kiss Ferenc Természetvédelmi Egyesület, Szeged
2 000
34. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár
1 000
35. Tisza Klub, Szolnok 3 500
36. Óbudai Természetvédelmi Egyesület, Budapest
500
37. Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, Csongrád
300
38. Tiszadobi Természetvédők Egyesülete, Tiszadob
300
39. Tiszántúli Zöldek Szövetsége, Debrecen 900
40. Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület, Zsámbék
300
41. Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó SE, Budapest
100
42. E-Misszió Természetvédelmi Egyesület, Sóstófürdő
600
43. „Vásárhelyi István” Természetv. Kör, Budapest
700
44. Magyar Bioetikai Társaság, Budapest 200
45. Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba
400
46. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület, Mezőtúr
600
47. Jászkun Természetvédelmi Szervezet, Szolnok
700
48. Fauna Egyesület, Budapest 200
49. Velencei-tó Barátainak Szövetsége, Velence
450
Összesen: 76 000
IV. KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI SZERVEZETEK
1. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete Jeunesses Musicales, Budapest
1 500
2. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár
800
3. Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös 800
4. Pest-Budai Petőfi Társaság, Budapest 400
5. Móricz Zsigmond Társaság, Szentendre 500
6. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Kiskunfélegyháza
300
7. Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat 300
8. Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka 200
9. Szabó Dezső Emléktársaság, Budapest 100
10. Országos Versmondó Egyesület, Budapest 600
11. Amatőr Költők és Írók Szövetsége, Budapest
400
12. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc 200
13. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület, Miskolc
800
14. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre, Zebegény
900
15. Mednyánszky Társaság, Budapest 200
16. Széchenyi Társaság, Budapest 300
17. Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre, Nagycenk
500
18. Napóleon Társaság, Budapest 200
19. Nimród Fotóklub Magyar Természetfotósok Társasága, Budapest
600
20. Irodalmi Társaságok Szövetsége, Budapest 500
21. Magyar Zeneiskolák Szövetsége, Budapest 1 200
22. Nyugat-magyarországi Néptáncszövetség, Szombathely
400
23. Erkel Ferenc Táncegyüttes Egyesület, Budapest
400
24. Zala Megyei Népművészeti Egyesület, Zalaegerszeg
200
25. Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület, Szeged
800
26. Népművészeti Egyesület, Budapest 900
27. Népművészeti Egyesület, Kecskemét 300
28. Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba
200
29. Budapesti Népművelők Egyesülete, Budapest
300
30. Budapesti Népművelők Egyesülete Magyar Kollégium, Budapest
600
31. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület, Budapest
300
32. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest 1 200
33. ARGO Képző- és Iparművészeti Alkotóközösség KEVI Kör Művészcsoport, Túrkeve
500
34. Magyar Film- és TV-Művészek Szövetsége, Budapest
300
35. Magyar Restaurátor Kamara, Budapest 150
36. Budapesti Művészbarátok Egyesülete, Budapest
400
37. Fészek Művészklub Egyesület, Budapest 1 700
38. Nyitott Képzések Egyesület, Budapest 500
39. Független Magyar Szalon, Budapest 200
40. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest
300
41. Magyar Független Film és Video Szövetség, Budapest
200
42. Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület, Budapest
300
43. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest
300
44. Corodini Országos Bűvész Egyesület, Budapest
100
45. Honismereti Szövetség, Budapest 1 900
46. Dominó Művészeti Egyesület, Budapest 800
47. Thália Társaság, Nyíregyháza 300
48. MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Szeged
800
49. Anyanyelvi Konferencia, Budapest 1 000
50. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest 1 500
51. Magyar Piarista Diákszövetség, Budapest 300
52. Fényes Szellők Baráti Kör, Budapest 250
53. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, Budapest
2 000
54. Lakatos Demeter Egyesület, Budapest 300
55. AMICUS Egyesület, Budapest 300
56. Kalevala Baráti Kör, Budapest 150
57. Keresztény Zsidó Társaság, Budapest 1 500
58. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Budapest
1 000
59. Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör, Sopron
100
60. Tanac Kulturális Egyesület, Pécs 400
61. MAMÜ Társaság, Budaörs 1 167
62. Független Pedagógus Fórum, Budapest 200
63. Közakarat Egyesület, Budapest 100
64. Magyar Esztétikai Társaság, Budapest 200
65. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest
300
66. Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület, Budapest
100
67. Magyarországi Sonnenberg Kör, Budapest 100
68. A néppel a nemzetért szellemi mozgalom, Budapest
150
69. Nemzetek Háza, a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége, Budapest
3 500
70. Magyarországi Eszperantó Szövetség, Budapest
1 000
71. Franciabarát Közösségek Társasága, Budapest
200
72. English-Speaking Union of Hungary, Budapest
200
73. Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület, Budapest
500
74. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság, Budapest
100
75. Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc 500
76. Országos Commodore Egyesület, Budapest 500
77. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest
1 700
78. Magyar Műveltség Szolgálat, Budapest 800
79. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület, Budapest
1 000
80. Kultúraközvetítők Kamarája, Budapest 600
81. Tanszabadság Társaság, Budapest 100
82. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, Budapest
100
83. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság, Budapest
200
84. Tanítók a Gyermekekért Egyesület, Budapest
100
85. Szinyei Merse Pál Társaság, Budapest 200
86. Matyó Népművészeti Egyesület, Mezőkövesd
200
87. Kisgrafika Barátok Köre, Budapest 200
88. Delfin Sport-tánc Egyesület, Budapest 300
89. Nemhivatásos Színházak Szövetsége, Budapest
550
90. TANSCAR Transylvania Caritas, Budapest 2 500
91. Szent György Lovagrend Egyesület, Visegrád
100
92. Budapesti Montessori Társaság, Budapest 300
93. Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület, Budapest
300
94. Filantróp Társaság, Budapest 200
95. Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Budapest
800
96. Magyar Televízió Kamarája, Budapest 300
97. Olvasókörök Szövetsége, Budapest 300
98. Magyar Amatőr Fotóklub és Szakkörök Szövetsége, Budapest
200
99. Bábjátékos Egyesület, Budapest 800
100. Páneurópa Unió Magyar Egyesülete, Budapest
1 000
101. Magyar Kulturális Kamara, Budapest 300
102. Magyar Pax Romana Fórum, Budapest 800
103. Magyar Zenei Tanács, Budapest 1 500
104. Richard Wagner Társaság, Budapest 200
105. Táncházi Kamara, Budapest 500
106. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 500
107. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest 900
108. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest
900
109. Rákóczi Tárogató Egyesület, Nyíregyháza 150
110. Scarbantia Társaság, Sopron 200
111. Kós Károly Céh Országos Kulturális Egyesület, Budapest
400
Összesen: 62 467
V. EGYÉB, TÖBBCÉLÚ TÁRSADALMI SZERVEZETEK
1. Társadalmi Érdekegyeztető Tanács, Budapest
100
2. Jászok Egyesülete, Budapest 200
3. Alba Kör Erőszakmentes Mozgalom a Békéért, Budapest
100
4. Munkanélküliek és Álláskeresők Budapesti Egyesülete, Budapest
500
5. OPSZ Országos Polgárőr Szövetség, Budapest
500
6. Álláskeresők Egyesületeinek Szövetsége, Kecskemét
500
7. Erdélyi Szövetség, Budapest 1 000
8. Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége, Budapest
11 000
9. Magyar Rádióamatőr Szövetség, Budapest 1 000
10. Magyar Humanista Egyesület, Budapest 200
11. Magyar Frontharcos Szövetség, Budapest 200
12. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest

1 000
13. Magyar Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége, Budapest
1 500
14. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Egyesülete, Székesfehérvár
500
15. Doni Bajtársak Szövetsége, Székesfehérvár 100
16. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete Honvédegylet, Budapest
700
17. Magyar Börtöntársaság, Gödöllő 1 000
18. Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest 500
19. A Volt Jezsuita Intézetek Diákjainak Egyesülete, Budapest
200
20. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség, Budapest
1 000
21. Polgári Tanácsadó Szolgálat, Budapest 650
22. II. Hadsereg Veterán Bajtársak Országos Szövetsége, Budapest
100
23. Erdélyi Magyarok Egyesülete, Budapest 1 000
24. Szárszó Baráti Kör, Budapest 500
25. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság, Budapest
400
26. Magyar Privatizációs Társaság, Budapest 500
27. Magyar Újságírók Közössége, Budapest 3 000
28. Magyar Szellemi Védegylet, Budapest 1 500
29. Magyar Békeszövetség, Budapest 400
30. Nap Klub Egyesület, Budapest 100
31. Tűz- és Katasztrófavédelmi Karitatív Társaság, Budapest
250
32. Hajléktalanok és Munkanélküliek Országos Egyesülete, Budapest
200
33. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest
2 400
34. 1945-56 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége, Budapest
1 000
35. Recski Szövetség, Budapest 2 400
36. Raoul Wallenberg Egyesület, Budapest 1 000
37. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Budapest
1 000
38. Hunyadi Szövetség, Budapest 1 000
39. 1956-os Magyarok Világszövetsége, Budapest
1 200
40. Humanista Világszövetség Magyarországi Csoportja, Budapest
100
41. Kárpátaljai Szövetség, Budapest 1 000
42. Magyar-Román Baráti Társaság, Pécs 500
43. Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi Egyesülete, Dunaújváros
400
44. Történelmi Igazságtétel Bizottság, Budapest 2 050
45. Magyar Méhészek Egyesülete, Budapest 500
46. Biotermelők Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Dorog
200
47. Magyarság Jövője Társaság, Rózsaszentmárton
100
48. TESZ Társadalmi Egyesülések Szövetsége, Budapest
1 650
49. Európa Mozgalom Magyar Tanácsa, Budapest
300
50. Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Budapest
600
51. Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetsége, Budapest
600
52. Rákóczi Szövetség, Budapest 3 200
53. Európa Társaság, Budapest 500
54. Igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége, Budapest
100
55. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Szövetsége, Miskolc
800
56. Márton Áron Társaság, Budapest 200
57. Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság, Budapest
200
58. Csongrád Megyei Agrártudományi Egyesület, Szeged
600
59. Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete, Székesfehérvár
500
60. Falufejlesztési Társaság, Budapest 500
61. Magyar ENSZ Társaság, Budapest 500
62. Erdélyi Világszövetség Magyarországi Szervezete, Budapest
300
63. Erdélyi Körök Országos Szövetsége, Győr 300
64. Budapesti Székely Kör, Budapest 500
65. Bonyhádi Székely Kör, Bonyhád 100
66. Magyar Reformátusok Világszövetsége, Budapest
1 200
67. Bajcsy-Zsilinszky Társaság, Budapest 500
Összesen: 58 400
ÖSSZESEN: 400 000
VI. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKAT SEGÍTŐ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK
1. VICTÓRIA Egyesület, Budapest 500
2. Magyar Speciális Olimpiai Egyesület, Diósjenő
4 000
3. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest
100
4. Bárka Egyesület, Budapest 1 200
5. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei, Budapest

17 020
6. Sérült Emberek Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest
1 000
7. „Küldetés” Egyesület, Budapest 800
8. Értelmi Fogyatékosok „Hársfa” Egyesülete, Budapest
300
9. Hit és Fény Magyarországi Egyesülete, Budapest
630
10. Down Egyesület, Budapest 700
11. Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége MÉS, Budapest
350
12. Értelmileg Sérültek és Szüleinek Intézeti Országos Szövetsége, Csobánka-Margitliget
400
13. Ordines Internationales Pro Concordatia Populorum, Balatonalmádi
1 000
14. „Kézenfogva” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete, Szolnok

1 000
Összesen: 29 000

ÖSSZESÍTŐ

I. EGÉSZSÉGÜGYI, REHABILITÁCIÓS, PREVENCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK


100 350
II. IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKÉRDEKET KÉPVISELŐ SZERVEZETEK
102 783
III. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK

76 000
IV. KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI SZERVEZETEK
62 467
V. EGYÉB, TÖBBCÉLÚ TÁRSADALMI SZERVEZETEK
58 400
VI. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKAT SEGÍTŐ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK
29 000
ÖSSZESEN 429 000

  Vissza az oldal tetejére