Időállapot: közlönyállapot (1994.VII.18.)

38/1994. (VII. 18.) OGY határozat

a nyugellátások és a baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről * 

Az Országgyűlés a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről az 1975. évi II. törvény 44. §-ának (6) bekezdésével összhangban - a következő határozatot hozza:

I.

1994. szeptember 1-jei hatállyal az ellátásokat a következők szerint kell emelni:

1. Az 1994. január 1-je előtti időponttól megállapított szeptember hónapra járó

a) öregségi (öregséginek minősülő) és rokkantsági teljes nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat 8 százalékkal, legfeljebb 2400 forinttal, de legalább 800 forinttal;

b) az öregségi és rokkantsági résznyugdíjat, valamint az özvegyi és a szülői nyugdíjat 8 százalékkal, legfeljebb 1500 forinttal;

c) az árvaellátást, a baleseti járadékot, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi és munkaképtelenségi járadékot, valamint a szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi és munkaképtelenségi járadékát, továbbá az özvegyi és növelt összegű özvegyi járadékot 8 százalékkal, legfeljebb 1000 forinttal kell emelni.

2. A saját jogú nyugellátást és a hozzátartozói nyugellátást havi 13 100 forintig lehet együtt folyósítani.

3. 1994. szeptember hónaptól a nyugellátást, baleseti nyugellátást már emelt összegben kell folyósítani.

4. Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan kell 8 százalékkal növelni.

5. Havi 300 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot).

II.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az I. fejezetben foglaltak végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről is rendelkezzen.

III.

Az Országgyűlés - a határozat elfogadása időpontjában hatályos törvényben [1975. évi II. törvény 44. § (6) bekezdés] foglaltakra, továbbá a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat álláspontjára, valamint a források megteremtésével kapcsolatos kormányzati kötelezettségre tekintettel - a szeptembert megelőző időre vonatkozó visszamenőleges egyösszegű kifizetés időpontjáról, a kifizetés időbeli ütemezéséről, a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzattal egyeztetve legkésőbb 1994. október 15-ig dönt. * 


  Vissza az oldal tetejére