Időállapot: közlönyállapot (1994.X.6.)

47/1994. (X. 6.) OGY határozat

a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeiről * 

1. Az Országgyűlés 1118,0 M Ft főösszeggel jóváhagyja a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeit a melléklet szerinti részletezésben.

A rendelkezésre álló 800,0 M Ft-on túl 70,0 M Ft-ot az 1994. évi országgyűlési képviselők választása lebonyolításának költség maradványából és 248,0 M Ft-ot a Belügyminisztérium fejezet költségvetéséből kell átcsoportosítás útján biztosítani.

2. Az önkormányzati választáson induló nemzeti és etnikai kisebbségi jelölteket a választási kampány dologi költségeihez 2000 Ft, összesen legfeljebb 12 millió forint állami támogatás illeti meg. Az állami támogatást a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek jelöltjeikre egy összegben, a független jelöltek külön-külön igényelhetik a Belügyminisztérium Országos Választási Irodájától. Az állami támogatás kifizetésének rendjét a belügyminiszter rendeletben állapítja meg.

3. Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert a választás költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a tartalék felhasználására.

4. Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy a választás pénzeszközeinek felhasználását ellenőrizze, és erről adjon számot az Országgyűlésnek.

Melléklet a 47/1994. (X. 6.) OGY határozathoz

A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeiről

(millió forintban)

A) Kiadás

I. Helyi feladatok költségei
1. Dologi kiadás
a) hirdetmény szavazókörönként (700 Ft×11 000) 7,7
b) élelmezés
szavazókör (11 000×1000 Ft) 11,0
helyi választási munkacsoport (3200×1000) 3,2
helyi választási bizottság (1550×1000) 1,6
c) névjegyzék (17 Ft×8 millió) 136,0
d) egyéb dologi (fülke, helyiségbérlet, telefon, fax stb.) (5000 Ft×11 000) 55,0
e) PC vásárláshoz központi támogatás (400×50 000 Ft) 20,0
1. Dologi kiadások összesen: 234,5
2. Személyi kiadás
a) szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak díja (3 fő×1666 Ft×9170) 45,8
b) szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak, akik egyben helyi választási bizottságok is
(3000 Ft ×5 fő×1830)

27,5
c) szavazatszámláló bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezetők díja (11 000×1666 Ft) 15,6
d) helyi választási bizottságok választott tagjainak díja (3000 Ft×1370×5 fő) 20,5
e) helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezető díja (3000 Ft×3200) 9,6
f) helyi vál. biz. munkacsoport tagjainak díja, a település lakosságszámától függően (3000 Ft/fő) 37,0
g) személyi kifizetések tb-járuléka 68,7
2. Személyi kiadás összesen: 224,7
I. Helyi feladatok összesen: 459,2
II. Területi feladatok költségei
1. Dologi kiadás
a) bizottságok és munkacsoportok dologi kiadásaira átalány (élelmezés, szállítás, posta, távbeszélő, irodaszer) településszámtól függően (20×1 000 000 Ft)
20,0
b) oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása (20×400 000 Ft) 8,0
c) megyei szintű szállítási feladatok településszámtól függően (20×500 000 Ft) 10,0
d) FÁKISZ, TÁKISZ-ok működési kiadásaira (20×250 000 Ft) 5,0
e) fővárosi, megyei előállítású szavazólap és jegyzőkönyv, nyomtatványok nyomdai költségei (a választópolgárok számától függően)
90,0
1. Dologi kiadás összesen: 133,0
2. Személyi kiadás
a) területi választási bizottságok választott tagjainak díja (20×5000 Ft×5 fő) 0,5
b) területi vál. biz. munkacsoport tagjainak díja (20×20 fő×5000 Ft) 2,0
c) helyi választási munkacsoport vezetők díja és körjegyzőségi kiegészítés település lakosságszámától függően
31,5
d) területi informatikai vezetők és pénzügyi elszámolást végzők díja (20×2 fő×20 000 Ft) 0,8
e) tb-járulék 15,3
2. Személyi kiadás összesen: 50,1
II. Területi feladatok összesen: 183,1
III. Központi feladatok költségei
1. Dologi kiadás
a) szavazólapok, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, országos szintű alapanyag-előállítás, nyomdai költségek szállítással együtt, borítékok, tollak és urnák
168,0
b) szoftverfejlesztés 51,0
c) tájékoztató anyagok a jelölés és szavazás módjáról (13 nyelven történő megjelentetéssel), lakossági szórólapok és plakátok
35,0
d) tájékoztató füzetek és nemzetiségi nyelvű kiadványok 18,0
= a kisebbségi jelöltek
= szavazatszámláló bizottságok
= a helyi választási bizottságok és munkacsoportok részére
e) OVB működés 2,5
f) OVB mellett működő munkacsoport működési költsége 2,5
g) az Országos Választási Bizottság feladataira az országos kisebbségi önkormányzati elektorok választásával kapcsolatban (postaköltség, nyomtatvány, megbízólevél, terembérlet, jelölések és szavazások lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei)

13,0
h) hírösszeköttetés létesítés és forgalmazás költségei 16,0
i) hálózatépítés és adatbázis-kezelés 24,0
j) pártsemleges propaganda 8,6
k) rendőrségi feladatok 10,0
l) külföldi megfigyelők 1,0
m) vírusmentesítés, védelem 1,0
n) kétszer, többször szavazók kiszűrése 2,0
o) szavazatösszesítő rendszer üzemeltetése 36,2
p) oktatási anyagok és szoftver specifikáció 34,0
r) választási információs szolgálat működtetésére 3,0
s) Duna Palota működési költsége 2,0
t) kisebbségi jelöltek támogatása (2000 Ft jelöltenként) 12,0
1. Dologi kiadás összesen: 439,8
2. Személyi kiadás
a) OVM díjazása 6,5
b) területi választási munkacsoport vezetők díja 1,0
c) tb-járulék 3,4
2. Személyi kiadás összesen: 10,9
III. Központi kiadások összesen: 450,7
IV. Tartalék: 25,0
Összes kiadás (I.+II.+III.+IV.): 1118,0

B) Forrás

1. A központi költségvetés jóváhagyott előirányzata 800,0
2. Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás lebonyolításának költségmaradványából 70,0
3. A BM fejezet költségvetéséből átcsoportosítás utján 248,0
Összes forrás: 1118,0

  Vissza az oldal tetejére