Időállapot: közlönyállapot (1994.X.14.)

50/1994. (X. 14.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 1994 szeptemberét megelőző időre vonatkozó emelésének egyösszegű kifizetéséről * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 44. §-ának (6) bekezdése alapján és a 38/1994. (VII. 18.) OGY határozat III. fejezetében foglaltakra tekintettel a következő határozatot hozza:

1. Annak a személynek a részére, akinek a nyugellátását, baleseti nyugellátását 1994 szeptemberében a 38/1994. (VII. 18.) OGY határozat, illetőleg a 110/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1-2. §-ai alapján felemelték, az emelési összeg nyolcszorosát 1994. november hónapban ki kell utalni.

2. A hozzátartozói ellátáshoz annyi hónapnak megfelelő egyösszegű emelés jár, ahány naptári hónapra a hozzátartozói ellátást 1993. december 31-ét követő és az 1994. szeptember 1-jét megelőző időben folyósították.

3. Ha az 1. pontban említett személy 1994. augusztus 31-ét követően és 1994. november 1-jét megelőzően meghalt (meghal), a részére járó visszamenőleges összeg kiutalásánál a T. 102. §-ának (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

4. Annak a személynek a részére, akinek a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását 1994 szeptemberében a 111/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 4. és az 5. §-ai alapján felemelték, az emelési összeg nyolcszorosát 1994. november hónapban ki kell utalni. A rendszeres szociális járadékban részesülő személy részére [a fent hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése] 1994. december hónapban további 2400 Ft egyszeri, egyösszegű kiegészítést kell folyósítani.

5. Az Országgyűlés felkéri a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatot, hogy az egyösszegű visszamenőleges emelés kifizetéséről gondoskodjék.


  Vissza az oldal tetejére