Időállapot: közlönyállapot (1994.X.19.)

51/1994. (X. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank között a pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről * 

1. Az Országgyűlés a Kormány előterjesztése alapján

a) a Magyar Köztársaság nevében elfogadja az Európai Beruházási Bankkal kötendő keretmegállapodást;

b) felhatalmazza dr. Békesi László pénzügyminisztert a keretmegállapodásnak a Magyar Köztársaság nevében történő aláírására;

c) felkéri a külügyminisztert és az igazságügy-minisztert, hogy a felhatalmazást tanúsító okiratot, illetve a jogi véleményt adja ki;

d) felkéri a Kormányt, hogy a keretmegállapodás aláírását követően annak törvénnyel történő kihirdetése érdekében törvényjavaslatot nyújtson be.

2. A jelen határozat a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére