Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.27.)

71/1994. (XII. 27.) OGY határozat

az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági és ipari termékek származási jelzéseinek, eredetmegjelöléseinek és a származásra utaló egyéb megnevezéseknek a védelméről, 1972. július 21-én aláírt, az 1973. évi 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény felmondásáról * 

Az Országgyűlés felhatalmazza a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági és ipari termékek származási jelzéseinek, eredetmegjelöléseinek és a származásra utaló egyéb megnevezéseknek a védelméről, 1972. július 21-én aláírt, az 1973. évi 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezményt mondja fel.


  Vissza az oldal tetejére