Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.27.)

74/1994. (XII. 27.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről * 

Az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben foglaltak végrehajtása érdekében a következő döntést hozza:

I.

1. Az Országgyűlés a „Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását előkészítő” állandó bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság) abból a célból, hogy az tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását szolgáló keretösszegek elosztására.

2. A bizottság minden évben az állami költségvetésről szóló törvény elfogadásától a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló országgyűlési határozat elfogadásáig fejti ki tevékenységét, melyért tagjai pótdíjra jogosultak [1990. évi LVI. törvény 2. § (1) bek.].

3. A Bizottság tagjai:

Elnök:

Filló Pál (MSZP)

Alelnökök:

dr. Boross Péter (MDF)

Rózsa Edit (SZDSZ)

Tagok:

Körösfői László (MSZP)

Haller Zoltán (MSZP)

Pál Béla (MSZP)

Büky Dorottya (SZDSZ)

Mészáros Béla (SZDSZ)

Hajdú Zoltán (SZDSZ)

dr. Kis Gyula (MDF)

István József (FKgP)

dr. Rott Nándor (FKgP)

dr. Giczy György (KDNP)

dr. Mészáros Gyula (KDNP)

Gyuricza Béla (Fidesz)

Németh Zsolt (Fidesz)

4. A bizottsági tagsággal összeférhetetlen, ha a Bizottság tagja, illetőleg közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a támogatásban részesülő társadalmi szervezet tisztségviselője vagy vezető testületének tagja.

5. A társadalmi szervezetek támogatására szolgáló keretösszegekből való részesedésre a Bizottság által kiírt „Pályázati felhívásban” meghatározott szempontok figyelembevételével lehet pályázni.

6. A pályázatok elemzésére a Bizottság szakértőket kérhet fel. Nem lehet szakértő az a személy, aki pályázatot benyújtó szervezet tagja, vagy azzal megbízási, illetve munkaviszonyban áll.

7. A Bizottság működési rendjének szabályait - a Házszabály rendelkezéseit figyelembe véve - maga határozza meg.

II.

Az Országgyűlés kijelöli az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot, hogy évente tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatására, továbbá az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret elosztására.

III.

Az Országgyűlés kijelöli a Szociális és egészségügyi bizottságot, hogy évente tegyen javaslatot az Országgyűlésnek az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztására.

IV.

1. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyminisztériumot, a Népjóléti Minisztériumot, a Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, hogy - az Országgyűlés Főtitkárságával közösen - biztosítsa a bizottságok működéséhez szükséges szakmai segítséget.

2. A bizottságok javaslataikat minden évben legkésőbb március 31-ig terjesszék az Országgyűlés elé.


  Vissza az oldal tetejére