Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.30.)

75/1994. (XII. 30.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 33. § (4) bekezdése alapján az 1. számú melléklet XVIII. fejezet 15. cím 6. alcíme 1., 2., 13., 14., 15. és 22. előirányzat-csoportok az egyházak támogatására biztosított 3 695,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás fejlesztés

Egyházak megnevezése Támogatás
(E Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 1 277 438,0
Magyarországi Református Egyház 381 018,0
Magyarországi Evangélikus Egyház 172 778,0
MAZSIHISZ 82 986,0
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 13 700,0
Magyar Ortodox Egyház 7 000,0
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 1 200,0
Magyarországi Román Ortodox Egyház 7 000,0
Magyarországi Unitárius Egyház 11 000,0
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 800,0
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 600,0
Biblia Szól Gyülekezet 600,0
Buddhista Misszió 3 000,0
Erdélyi Gyülekezet 1 400,0
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 16 000,0
Élő Isten Gyüleket 300,0
H. N. Adventista Egyház 12 000,0
Hit Gyülekezete 8 000,0
Karma Decsen Özel Ling Közösség 450,0
Keresztény Testvéri Közösség 300,0
Krisztus Követői 400,0
Magyar Iszlám Közösség 769,0
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége 1 400,0
Magyarországi Baptista Egyház 22 000,0
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 700,0
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 8 700,0
Magyarországi Jehova Tanúi 1,0
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 2 370,0
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 560,0
Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége 500,0
Magyarországi Metodista Egyház 3 000,0
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 1 000,0
Nemzetközi Egyesület Pünkösdista Egyház 900,0
Őskeresztyén Apostoli Egyház 4 800,0
Shalom Bibliai Gyülekezet 2 400,0
Teljes Evangéliumi Keresztyén MAHANAIM Gyülekezet 2 930,0
Összesen: 2 050 000,0

II. Egyházi közgyűjtemények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás
(M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 79,328
Magyarországi Református Egyház 56,132
Magyarországi Evangélikus Egyház 12,297
MAZSIHISZ 6,130
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 5,080
H. N. Adventista Egyház 0,600
Magyar Ortodox Egyház 1,000
Magyarországi Baptista Egyház 1,289
Magyarországi Román Ortodox Egyház 3,020
Magyarországi Unitárius Egyház 0,624
Összesen: 165 500

III. Egyházi oktatási intézmények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás
(M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 582,412
Magyarországi Református Egyház 233,893
Magyarországi Evangélikus Egyház 79,000
MAZSIHISZ 4,001
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,694
Összesen: 900,000

IV. Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása

Egyházak megnevezése Támogatás
(M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 283,199
Magyarországi Református Egyház 113,479
Magyarországi Evangélikus Egyház 36,561
MAZSIHISZ 2,251
Magyarországi Baptista Egyház 1,447
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,724
HIT Gyülekezete 0,708
H. N. Adventista Egyház 0,241
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1,109
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 0,281
Összesen: 440,000

V. Egyházi szociális intézmények felújítása és karbantartása

Egyházak megnevezése Támogatás
(M Ft-ban)
Magyar Katolikus Egyház 63,500
Magyarországi Református Egyház 24,490
Magyarországi Evangélikus Egyház 12,825
MAZSIHISZ 16,168
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 2,529
Erdélyi Gyülekezet 1,800
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 3,625
H. N. Adventista Egyház 2,704
Magyarországi Baptista Egyház 3,267
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2,973
Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége 3,900
Magyarországi Metodista Egyház 1,819
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 0,400
Összesen: 140,000

VI. Az I-V. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium az Országgyűlés felhatalmazása alapján a következők szerint gondoskodik:

Az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete

- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,5 millió forintot,

- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,5 millió forintot,

- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12,5 millió forintot.

A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályára nyújtják be. Az elszámolásról az év végén a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.

A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.


  Vissza az oldal tetejére