Időállapot: közlönyállapot (1995.III.22.)

1995. évi X. törvény

a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgárság kérdéseinek rendezéséről Ulánbátorban, az 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 5. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről * 

Az Országgyűlés az emberi jogok teljesebb érvényesülése érdekében az Egyezménynek a magyar jogból való törlése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgárság kérdéseinek rendezéséről Ulánbátorban, az 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 5. törvényerejű rendelet hatályát veszti.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1994. február 26. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére