Időállapot: közlönyállapot (1995.III.31.)

1995. évi XIX. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 48. §-a az alábbiak szerint módosul:

„48. § (1) A vételi joggal - írásban - 1995. november 30-ig lehet élni.

(2) A vételi jog jogosultja részére történő eladás esetén a visszavásárlási jog kikötése semmis.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére