Időállapot: közlönyállapot (1995.IV.7.)

1995. évi XXII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 89. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 1995. május 22-e és május 26-a között közalkalmazotti tanácsi, illetve közalkalmazotti képviselői választásokat kell tartani.”

2. § A Kjt. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„91. § Az 1993. május 21-e és május 28-a között, valamint az azt követően megválasztott közalkalmazotti tanácsok, illetve közalkalmazotti képviselők megbízatása a 89. § (3) bekezdése szerinti tisztségviselők megválasztásáig, de legfeljebb 1995. május 26-ig szól.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére