Időállapot: közlönyállapot (1995.V.5.)

1995. évi XXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1994. évi CIII. törvény módosításáról * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1994. évi CIII. törvény (a továbbiakban: átv.) módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az átv. 2. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a szolgáltatások finanszírozására havonta az 1994. évi szintre hozott előirányzatok 1/12 részét, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény 6. számú mellékletének II., III. és IV/3-4. pontjaiban foglalt szolgáltatások finanszírozására pedig havonta az 1994. évi szintre hozott előirányzatok 1/12 részének 10%-kal növelt összegét használja fel, ide nem értve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény illetmény előmeneteli táblázata első fizetési osztály, első fizetési fokozat (A1) mértéke 1995. január 1-jei emelésének hatását.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követő első folyósításkor az 1995. január 1-jétől visszamenőleg járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.


  Vissza az oldal tetejére