Időállapot: közlönyállapot (1995.V.15.)

1995. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 6. számú melléklete 2. pont h) alpontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem igényelhet támogatást ezen a címen az a helyi önkormányzat, amely)

„h) az alacsony kihasználtsággal működő intézményeinek társulás útján történő közös fenntartását nem kezdeményezte.”

2. § Ez a törvény a kihirdetésével lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére