Időállapot: közlönyállapot (1995.V.17.)

1995. évi XXXVI. törvény

a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 23. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről * 

Az Országgyűlés az alkotmányos jogok teljes körű érvényesülésének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése, a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló, Moszkvában, 1972. május 26-án létrejött - a magyar fél felmondása következtében, a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1994. október 20-án hatályát vesztett - egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) kihirdetéséről szóló 1973. évi 23. törvényerejű rendeletet e törvénnyel hatályon kívül helyezi.

2. § Az egyezmény rendelkezéseit a tárgyi hatálya alá tartozó, 1994. október 20-ig megkötött szerződésekből származó polgári jogi jogviták elbírálására továbbra is alkalmazni kell.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére