Időállapot: közlönyállapot (1995.V.17.)

1995. évi XXXVII. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról * 

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kőolaj, földgáz és gáztermék szállítóvezetékek, valamint a kapcsolódó gázüzemi és tároló létesítmények szabad kapacitásának belföldi kitermelésű szénhidrogének szállítása, illetve tárolása céljára történő rendelkezésre bocsátását a Kormány jogszabályban előírhatja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére