Időállapot: közlönyállapot (1995.V.17.)

1995. évi XXXVIII. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 6. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kárpótlási jegyet A-T sorozatjellel kell ellátni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére