Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.1.)

1995. évi XLIV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

1. § Az Alkotmány 24. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az új alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és az 1994-ben megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére