Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.22.)

1995. évi XLIX. törvény

a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról * 

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság irányítási rendjének és működési feltételeinek egységes szabályozása érdekében az Országgyűlés a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendeletet a következők szerint módosítja:

1. § A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 5. §-ának (2), (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság létesítésének, fenntartásának, átszervezésének és megszüntetésének alapelveit, valamint legkisebb létszámát a belügyminiszter javaslatára a Kormány állapítja meg.”

„(4) A tűzoltás és a műszaki mentés a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok székhelye szerinti települési önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladata.

(5) A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok működési területét a belügyminiszter előterjesztése alapján a Kormány a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben rendeletben állapítja meg.”

2. § A Tvr. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő (1)-(3) bekezdés lép, és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság létesítésével és fejlesztésével összefüggő költségek fedezetét az állami költségvetés a Belügyminisztérium útján biztosítja. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásával és működésével összefüggő költségek fedezetét az állami költségvetés az illetékes önkormányzatok útján biztosítja.

(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság létesítésére, megszüntetésére és átszervezésére vonatkozó döntés meghozatalához a belügyminiszter előzetes egyetértése szükséges.

(3) A belügyminiszter határozza meg a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeit és szervezetét.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létesítésének, fenntartásának, átszervezésének és megszüntetésének alapelveit, valamint legkisebb létszámát, továbbá a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet megállapítsa.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tvr. 5. §-ának (3) bekezdéséből a „fővárosi” szó hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére